Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Artykuły oryginalne

« powrót
Postępowanie w łagodnych napadowych położeniowych zawrotach głowy w materiale własnym
Michał Lubszczyk 1/, Dariusz Polaczkiewicz 1/
  • 1/ Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie, Oddział Laryngologiczny

Cel pracy. Celem pracy było określenie czasu do diagnozy, rodzajów wykonywanych konsultacji lekarskich i badań dodatkowych oraz ordynowanego leczenia wśród pacjentów z nowo rozpoznanymi łagodnymi napadowymi położeniowymi zawrotami
głowy (Benign paroxysmal positional vertigo – BPPV), zanim postawiono prawidłową diagnozę.
Materiał i metody. Do badania kwalifikowano pacjentów poradni i oddziału laryngologicznego przy Szpitalu Powiatowym w Nysie (Polska), u których rozpoznano łagodne napadowe położeniowe zawroty głowy. Pacjenci proszeni byli o wypełnienie autorskiej ankiety dotyczącej charakteru zgłaszanych dolegliwości i wcześniejszego procesu diagnostyczno-terapeutycznego.
Wyniki. Wśród 50 pacjentów zakwalifikowanych do badania średni czas do rozpoznania BPPV wyniósł 53 miesięcy. Przed diagnozą, w związku z zawrotami głowy, 82% pacjentów zasięgało porady lekarza rodzinnego, 80% – neurologa, 74% – laryngologa, a 34% konsultowało się z lekarzami innych specjalności. 92% chorych było przynajmniej raz hospitalizowanych z powodu zawrotów głowy: 52% w warunkach SOR, 64% na oddziałach laryngologii, 52% – neurologii, 42% – chorób wewnętrznych. W trakcie diagnostyki pacjenci byli poddawani badaniom dodatkowym: TK głowy 58%, RTG kręgosłupa szyjnego 78%, MRI głowy 56%, UDP tętnic dogłowowych 72%, VNG 50%, audiometrii 58%. Jedynie 8% pacjentów miało wykonane w przeszłości manewry diagnostyczne, natomiast żaden pacjent nie miał wykonywanych manewrów repozycyjnych.
Wnioski. Pacjenci z BPPV często długo czekają na prawidłową diagnozę, która wiąże się z wieloma kosztochłonnymi badaniami dodatkowymi, wielokrotnymi konsultacjami lekarskimi, niejednokrotnie jest powodem hospitalizacji. Pacjenci diagnozowani z powodu zawrotów głowy są częściej kierowani na badania obrazowe, niż poddawani manewrom diagnostycznym.

Otorynolaryngologia tom 19. nr 1,2,3,4 marzec-grudzieństrony: od 2do 6
pełna wersja