Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Artykuły kazuistyczne

« powrót
Penetrujący uraz twarzy i kości czaszki u dziecka. Opis przypadku
Wiesław Konopka 1/, Małgorzata Śmiechura 2/, Małgorzata Strużycka 2/
  • 1/ Klinika Otolaryngologii Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi, Zakład Dydaktyki Pediatrycznej Katedry Pediatrii i Immunologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • 2/ Klinika Otolaryngologii Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi

Wstęp. Urazy penetrujące twarzo- i mózgoczaszkę u dzieci występują stosunkowo rzadko w grupie wszystkich urazów czaszkowo-mózgowych i dotyczą przede wszystkim młodszych dzieci. Urazy tego typu powodują śmierć, a jeżeli pacjent przeżyje to mogą występować krwawienia wewnątrzczaszkowe oraz różne późne powikłania.
Cel pracy. Przedstawienie rzadkiego przypadku penetrującego urazu twarzy i czaszki spowodowanego wystrzałem z kuszy własnej konstrukcji.
Materiał i metodyka. Przedstawiono przypadek 9-letniego chłopca, który podczas naciągania kuszy własnej konstrukcji wstrzelił sobie w twarz stalowy pręt. Omówiono diagnostykę oraz postępowanie chirurgiczne usunięcia metalowego pręta o średnicy 6 mm i długości 17 cm. Wnioski. Penetrujące ciało obce twarzy i głowy zawsze stanowi zagrożenie dla życia. Jego usunięcie powinno być przeprowadzone z zabezpieczeniem wielodyscyplinarnego zespołu chirurgów. Diagnostyka pooperacyjna powinna też obejmować kontrolne badanie radiologiczne.
Słowa kluczowe: penetrujący uraz, twarz, czaszka, dziecko, kusza
 

Otorynolaryngologia tom 12. nr 2.czerwiecstrony: od 100do 103
pełna wersja