Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Artykuły poglądowe

« powrót
Parotidektomia u dzieci – wskazania, aspekty chirurgiczne, powikłania
Waldemar Narożny 1/, Czesław Stankiewicz 1/
  • 1/ Katedra i Klinika Otolaryngologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk

Choroby gruczołów ślinowych u dzieci, poza wywołanymi przez wirusy, spotykane są rzadko, a jeszcze rzadziej są one wskazaniem do leczenia chirurgicznego, w tym do usunięcia ślinianki przyusznej (parotidektomii). Celem pracy było przedstawienie, w oparciu o przegląd aktualnego piśmiennictwa oraz doświadczenia własne, wskazań, aspektów chirurgicznych i powikłań parotidektomii u dzieci. Wskazaniami do parotidektomii u dzieci, częściej niż u dorosłych, są choroby nienowotworowe/zapalne niż nowotwory. Parotidektomia jest zabiegiem chirurgicznym zewnątrzskroniowego odcinka nerwu twarzowego wymagającym od chirurga doskonałej znajomości aspektów anatomii rozwojowej okolicy skroniowo-przyusznej oraz doświadczenia i biegłości operacyjnej. Powikłaniami, które mogą wystąpić po operacji są m.in. niedowład bądź porażenie nerwu twarzowego, przetoka ślinowa, szczękościsk, defekt kosmetyczny. Zabieg parotidektomii winien być wykonywany jedynie w wysokospecjalistycznych ośrodkach chirurgii głowy i szyi.

Otorynolaryngologia tom 15. nr 2. czerwiecstrony: od 75do 79
pełna wersja