Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Artykuły oryginalne

« powrót
Ostre zapalenie wyrostka sutkowego powikłane ropniem podokostnowym u dzieci
Agnieszka Krajewska 1/, Małgorzata Śmiechura 1/, Małgorzata Strużycka 1/, Agata Makowska Piontek 1/, Wiesław Konopka 2/
  • 1/ Klinika Otolaryngologii ICZMP
  • 2/ Klinika Otolaryngologii ICZMP, Zakład Audiologii, Foniatrii i Otolaryngologii Dziecięcej Katedry Pediatrii i Immunologii Wieku Rozwojowego UM w Łodzi

Wprowadzenie.
Zapalenie wyrostka sutkowego (mastoiditis) to proces zapalny obejmujący komórki powietrzne wyrostka sutkowego z cechami zapalenia kości. Od czasu wprowadzenia skutecznej antybiotykoterapii doustnej zdarza się rzadziej, ale nadal jest poważnym powikłaniem ostrego zapalenia ucha środkowego i pociąga za sobą konsekwencje zagrażające życiu.

Cel pracy.
Przedstawienie przypadków gwałtownie przebiegających zapaleń wyrostka sutkowego z ropniem podokostnowym u dzieci bez uprzedniego wywiadu chorobowego odnośnie zapalenia ucha środkowego.

Materiał i metody.
Materiał do analizy stanowiła grupa trzech przypadków ostrego zapalenia wyrostka sutkowego u dzieci hospitalizowanych na przestrzeni 3 kolejnych miesięcy.

Wyniki.
Dzieci w wieku 2-5 lat przyjęte były do kliniki w różnym stanie ogólnym, dwoje bez wycieku ropnego z ucha, ani perforacji błony bębenkowej. W każdym przypadku występowały zmiany w okolicy pozamałżowinowej (zaczerwienienie i obrzęk skóry, obecność chełboczącego ropnia). U wszystkich dzieci wykonano w trybie pilnym antromastoidektomię z szerokim drenażem jamy pooperacyjnej i nacięciem błony bębenkowej oraz założeniem drenu wentylacyjnego. Leczenie chirurgiczne uzupełniono dożylną antybiotykoterapią i steroidoterapią. W posiewie z wydzieliny ropnej z wyrostka wyhodowano w jednym przypadku Streptococcus pyogenes A i w dwóch Streptococcus pneumoniae. U wszystkich dzieci uzyskano pełne wyleczenie.

Wnioski.
Zachowana błona bębenkowa w przebiegu ostrego zapalenia ucha środkowego nie wyklucza możliwości wystąpienia powikłań. Wymagają one pilnej interwencji chirurgicznej uzupełnionej antybiotykoterapią.

Otorynolaryngologia tom 11. nr 1. marzecstrony: od 22do 26
pełna wersja