Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Artykuły kazuistyczne

« powrót
Odwracalna jednostronna ślepota jako powikłanie ropnia oczodołu – opis przypadku
Michał Lubszczyk 1/, Laura Polaczkiewicz 2/, Dariusz Polaczkiewicz 1/, Jerzy Jakubiszyn 2/
  • 1/ Oddział Laryngologiczny, Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie
  • 2/ Oddział Laryngologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu

Powikłania oczodołowe i wewnątrzczaszkowe zapalenia zatok spotykane są rzadko, jednak wciąż stanowią ważny problem kliniczny. Wczesna diagnoza i szybko wdrożone leczenie zmniejszają możliwość trwałych następstw. Prezentujemy przypadek 64-letniego mężczyzny, który został przyjęty do szpitala z powodu wytrzeszczu gałki ocznej prawej, silnego bólu zagałkowego oraz szybko postępującego upośledzenia wzroku.
W wywiadzie 34 lata temu wypadek komunikacyjny ze złamaniem twarzoczaszki i przetrwałym ubytkiem kostnym dolnej ściany oczodołu prawego. Po przeprowadzonej diagnostyce postawiono rozpoznanie ostrego zapalenia zatok przynosowych z ropniem oczodołu. Wykonano endoskopową operację zatok oraz odbarczenie ropnia z dojścia zewnętrznego. Po zastosowanym leczeniu uzyskano znaczną poprawę wzroku, a ostatecznie
powrót ostrości wzroku do normy.

Otorynolaryngologia tom 16. nr 4. grudzieństrony: od 164do 169
pełna wersja