Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Artykuły oryginalne

« powrót
Odległa analiza kliniczna chorych operowanych z powodu przyzwojaków niechromochłonnych
Jarosław Markowski 1/, Włodzimierz Dziubdziela 2/, Tatiana Gierek 1/, Grzegorz Budziński 3/, Jacek Pająk 4/, Lucyna Klimczak-Gołąb 1/, Katarzyna Pasternak 1/, Małgorzata Witkowska 1/, Klaudia Mazurek 5/, Piotr Wardas 6/
  • 1/ Katedra i Klinika Laryngologii SUM w Katowicach
  • 2/ Poradnia Leczenia Bólu Przewlekłego w Sosnowcu
  • 3/ Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej SUM w Katowicach
  • 4/ Zakład Histopatologii Katedry Morfologii SUM w Katowicach
  • 5/ Zakład Kosmetologii Wydziału Farmaceutycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  • 6/ Oddział Laryngologii Szpitala Miejskiego w Sosnowcu

Wprowadzenie.
Przyzwojaki niechromochłonne (kłębczaki) są rzadko występującymi guzami części układu nerwowego. Wywodzą się one z komórek recepcyjnych układu autonomicznego przywspółczulnego w miejscach ich skupisk. Powstają w postaci niechromochłonnych ciałek przyzwojowych. Nazwa chemodectoma nawiązuje do zdolności chemorecepcyjnych komórek guza. W obrębie głowy i szyi nowotwory te występują najczęściej w kłębku szyjnym, zwoju bębenkowym, zwoju nerwu błędnego i opuszce żyły szyjnej.

Cel pracy.
Celem pracy była analiza kliniczna 3 chorych z kłębczakami głowy i szyi, leczonych operacyjnie, w obserwacji odległej.

Materiał i metody.
Dokonano retrospektywnej analizy dokumentacji medycznej 3 przypadków kłębczaków, w tym 2 kłębczaków tętnicy szyjnej i 1 kłębczaka bębenkowego.

Wyniki.
Decydującymi badaniami w diagnostyce przedoperacyjnej były badania obrazowe: tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny i arteriografia. U obu chorych po operacjach kłębczaka tętnicy szyjnej w obserwacji 13- i 6-letniej utrzymuje się porażenie fałdu głosowego po stronie operowanej. Słuch pacjentki po 10 latach od operacji kłębczaka bębenkowego pozostał na poziomie sprzed operacji. Żaden przypadek nie okazał się guzem złośliwym.

Wnioski.
Łagodne kłębczaki są dobrze rokującymi guzami, których leczenie operacyjne wymaga jednakże dużego doświadczenia chirurgicznego ze względu na możliwość znacznego krwawienia śródoperacyjnego. Porażenie fałdu głosowego po operacji kłębczaka szyjnego jest nieodwracalne.

Otorynolaryngologia tom 11. nr 2. czerwiecstrony: od 71do 78
pełna wersja