Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Artykuły kazuistyczne

« powrót
Odczyn popromienny u chorego z rakiem krtani poddanego pooperacyjnej uzupełniającej radioterapii, w trakcie leczenia immunosupresyjnego po przeszczepie nerki
Marta Biedka 1/, Magdalena Dutsch-Wicherek 2/
  • 1/ Zakład Radioterapii, Centrum Onkologii w Bydgoszczy, Katedra Onkologii i Klinika Brachyterapii UMK w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy
  • 2/ Poradnia Laryngologiczna, Centrum Onkologii w Bydgoszczy

Radioterapia stanowi ważną opcję terapeutyczną w leczeniu raka krtani, zarówno jako leczenie uzupełniające, jak i leczenie radykalne, jednakże u chorych po przeszczepie nerki może być trudna do przeprowadzenia.

Autorzy opisują przypadek 63-letniego mężczyzny, po przebytej operacji radykalnej krtani z powodu raka, skierowanego do uzupełniającej
radioterapii. Na podstawie wyniku badania histopatologicznego ustalono stopień zaawansowania guza na T2N0M0. W wywiadzie 3 lata wcześniej u pacjenta przeprowadzono zabieg przeszczepienia nerki od zmarłego dawcy; od tamtej pory przyjmował leczenie immunosupresyjne. Po włączeniu radioterapii zaobserwowano nadmierny odczyn popromienny błony śluzowej jamy ustnej. Wysoki odczyn popromienny (15 pkt wg
skali Dischae) utrzymywał się, pomimo 2-tygodniowej przerwy w napromienianiu i wymagał leczenia objawowego. Z powodu długiej przerwy w radioterapii, po konsylium lekarskim, podjęto decyzję o zakończeniu leczenia. Chory otrzymał łączną dawkę 26Gy z zaplanowanej dawki 60Gy. Aktualnie, półtora roku od zakończenia radioterapii, pacjent czuje się dobrze, jest pod stałą kontrolą nie stwierdza się nawrotu choroby.

Otorynolaryngologia tom 14. nr 2. czerwiecstrony: od 108do 116
pełna wersja