Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Artykuły oryginalne

« powrót
Ocena wpływu hydroksyzyny na jakość zapisu szyjnych miogennych przedsionkowych potencjałów wywołanych
Dagmara Zaborowska 1/, Dana Pavlovschi 1/, Monika Woźniak 2/, Karolina Dżaman 2/, Igor Anurin 1/, Ireneusz Kantor 2/
  • 1/ Zespół Oddziałów Otolaryngologii, Mazowiecki Szpital Bródnowski, Warszawa
  • 2/ Klinika Otolaryngologiczna, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

Wprowadzenie. Szyjne Miogenne Przedsionkowe Potencjały Wywołane (ang. cervical Vestibular Evoked Myogenic Potential,
cVEMP) pozwalają na obiektywną i nieinwazyjną ocenę narządu otolitowego. Wadą tej metody jest wpływ wielu czynników, w tym nadmiernego napięcia mięśni i stresu w czasie badania, na jakość zapisu.
Cel pracy. Ocena wpływu leku zawierającego hydroxyzine hydrochloride na jakość zapisów cVEMP.
Materiał i metody. Badaniami zostało objętych 50 pacjentów leczonych z powodu zaburzeń równowagi o różnej etiologii, u których stwierdzono „złą jakość wyniku cVEMP”. Zakwalifikowano ich do ponownego badania, które wykonano 2 godziny po doustnym przyjęciu hydroksyzyny w dawce 25 mg, jednorazowo.
Wyniki. W powtórnym badaniu poprawę morfologii zapisu stwierdzono u 22 (44%) badanych, zapis jakościowo podobny do badania wstępnego uzyskano u 21 (42%) badanych, natomiast wynik trudniejszy do interpretacji w drugim badaniu stwierdzono u 7 (14%) badanych. Analiza latencji i amplitud fal p1 i n1 nie wykazała istotnych różnic w badaniu przed i po podaniu hydroksyzyny.
Wnioski. Dla poprawy jakości zapisu cVEMP korzystne wydaje się podanie przed badaniem hydroksyzyny w celu uspokojenia pacjenta i zmniejszenia napięcia mięśniowego.

Otorynolaryngologia tom 17. nr 4. grudzieństrony: od 179do 185
pełna wersja