Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Artykuły oryginalne

« powrót
Ocena skuteczności, bezpieczeństwa i satysfakcji rodziców z użycia aspiratorów nosowych u dzieci
Rafał Chmielewski 1/
  • 1/ Klinika Otolaryngologii, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie

Wprowadzenie. Aspiratory nosowe ułatwiają oczyszczanie nosa u dzieci. Literatura dotycząca skuteczności i bezpieczeństwa ich stosowania u najmłodszych dzieci jest bardzo skąpa.
Cel pracy. Porównanie skuteczności, bezpieczeństwa i satysfakcji z użycia dwóch aspiratorów nosowych dostępnych na polskim rynku – Katarek Complete oraz NoseFrida w leczeniu ostrych infekcji górnych dróg oddechowych u dzieci.
Materiał i metoda. Badanie miało charakter prospektywny obserwacyjny. Objęło 60 dzieci w wieku od urodzenia do końca 3. roku życia leczonych z powodu ostrej infekcji górnych dróg oddechowych. Połowa pacjentów (30) miała zalecone użycie aspiratora nosowego Katarek Complete, druga połowa (30) aspiratora NoseFrida. Ocenę parametrów skuteczności, bezpieczeństwa i satysfakcji przeprowadzono w oparciu o prowadzony przez rodziców w ciągu 7 dni dzienniczek leczenia. Zebrane dane były analizowane statystycznie w programie SPSS.
Wyniki. Brak było istotnych różnic pomiędzy pacjentami stosującymi aspirator Katarek Complete i NoseFrida w parametrach wywiadu i badania przedmiotowego ocenianych podczas wizyt lekarskich (początkowej i kontrolnej), oraz nasilenia zatkania nosa i kataru ocenianych przez rodzica podczas pierwszych 5 dni leczenia. Zaobserwowano natomiast mniejsze nasilenie blokady nosa i kataru w 6. i 7. dniu leczenia u dzieci stosujących aspirator Katarek Complete. Uwagi rodziców do aspiratora Katarek Complete dotyczyły kwestii technicznych – hałasu oraz
uciążliwego podłączenia do odkurzacza, a do aspiratora NoseFrida – przedostawanie się aspirowanej od dziecka wydzieliny do ich ust oraz małej i niestałej mocy ssącej urządzenia.
Wnioski. Użycie obu aspiratorów nosowych jest łatwe i nie nastręcza trudności technicznych. Aspirator Katarek Complete w subiektywnej ocenie rodziców uznany był za bardziej skuteczny; oba aspiratory był uznane za

Otorynolaryngologia tom 17. nr 3. wrzesieństrony: od 112do 117
pełna wersja