Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Artykuły oryginalne

« powrót
Ocena skuteczności rehabilitacji foniatrycznej głosu u nauczycieli z przewlekłą dysfonią
Beata Sznurowska-Przygocka 1/, Mariola Śliwińska-Kowalska 2/
  • 1/ Poradnia Foniatryczna Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku
  • 2/ Klinika Audiologii i Foniatrii Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi

Wprowadzenie.
Duża częstość występowania dolegliwości ze strony narządu głosu u nauczycieli może być następstwem niekorzystnego działania wielu czynników, z których najważniejszym wydaje się być wadliwa emisja głosu. Rehabilitacja foniatryczna to proces nauki prawidłowej emisji głosu u osób, u których występują utrwalone zaburzenia ze strony krtani i gardła.

Cel pracy.
Ocena skuteczności rehabilitacji foniatrycznej głosu u nauczycieli z przewlekłą dysfonią.

Materiał i metody.
Badaniami objęto grupę 143 czynnych zawodowo nauczycieli z przewlekłymi dolegliwościami głosowymi i nieprawidłową emisję głosu. U wszystkich pacjentów przeprowadzono badanie ankietowe, laryngologiczne oraz foniatryczne z wideolaryngostroboskopią – w grupie badanej (107 osób) przed i po rehabilitacji, a w grupie kontrolnej (36 osób) w odstępie 5-6 miesięcy. Schemat rehabilitacji głosowej obejmował indywidualne spotkania z terapeutą głosu, odbywające się raz w tygodniu i trwające około 60 minut.

Wyniki.
Rehabilitacja głosowa trwała średnio 5,5 miesiąca i obejmowała 13,5 godzin zajęć. W grupie rehabilitowanej uzyskano istotną poprawę w zakresie zmniejszenia częstości występowania dolegliwości i objawów chorobowych, oraz nieprawidłowości parametrów foniatrycznych i wideolaryngostroboskopowych. W badaniu końcowym w grupie tej prawidłową emisję głosu osiągnięto u niemal 70% osób. W grupie nierehabilitowanej obserwowano brak zmian lub pogorszenie parametrów foniatrycznych i wideolaryngostroboskopowych.

Wnioski.
Rehabilitacja foniatryczna u nauczycieli z przewlekłą dysfonią wydaje się stanowić skuteczną metodę zapobiegania chorobom zawodowym.

Otorynolaryngologia tom 11. nr 2. czerwiecstrony: od 60do 70
pełna wersja