Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Artykuły oryginalne

« powrót
Ocena powtarzalności wyników testu rozdzielnousznego cyfrowego (DDT) u dzieci w wieku szkolnym
Krzysztof Kochanek 1/, Karolina Dajos-Krawczyńska 1/, Adam Piłka 1/, Katarzyna Biegun 2/, Henryk Skarżyński 1/
  • 1/ Światowe Centrum Słuchu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Kajetany k. Warszawy
  • 2/ Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego

Wprowadzenie. Testy słyszenia rozdzielnousznego używane są do oceny funkcji wykonawczych i kontroli poznawczej, a także asymetrii słuchowej, która może być wskaźnikiem lateralizacji funkcjonalnej półkul mózgowych. Testy słyszenia rozdzielnousznego stosowane są również do diagnostyki ośrodkowych zaburzeń słuchu. Za ich pomocą można ocenić procesy integracji słuchowej, separacji międzyusznej i krótkotrwałej pamięci słuchowej. Chociaż testy słyszenia rozdzielnousznego są powszechnie stosowane, ich wiarygodność (powtarzalność)
jest przedmiotem dyskusji.

Cel pracy. Ocena powtarzalności rozdzielnousznego testu cyfrowego w grupie dzieci w wieku szkolnym.

Materiał i metody. Badania przeprowadzono w grupie 49 dzieci w wieku 7 i 12 lat o prawidłowej czułości słuchu. Test rozdzielnouszny cyfrowy (Dichotic Digit Test, DDT) wykonano za pomocą programu komputerowego zainstalowanego na komputerze typu notebook wyposażonym w słuchawki nauszne Sennheiser HDA 200. Badanie przeprowadzono trzykrotnie.

Wyniki. Wyniki testu rozdzielnousznego cyfrowego odznaczają się dużą powtarzalnością. Mniejsze różnice pomiędzy pomiarami występują w badaniu uwagi ukierunkowanej i w badaniu ucha prawego. Wykazano istotny wpływ wieku na wyniki testu DDT. Większą powtarzalnością odznaczają się badania dzieci 12-letnich. Dzieci młodsze uzyskały niższy średni odsetek prawidłowo powtórzonych cyfr w porównaniu z dziećmi starszymi.

Wnioski. Na podstawie analizy wyników stwierdzono, że w obu grupach wiekowych wyniki testu DDT są powtarzalne. Test rozdzielnouszny cyfrowy daje wiarygodne wyniki i może być używany w badaniach klinicznych ośrodkowych zaburzeń słuchu.

Otorynolaryngologia tom 14. nr 2. czerwiecstrony: od 79do 88
pełna wersja