Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Artykuły oryginalne

« powrót
Ocena endoskopowa wczesnych zmian pointubacyjnych krtani u dzieci
Lidia Zawadzka-Głos, Krzysztof Ślączka 1/
  • 1/ Klinika Otolaryngologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Wprowadzenie. W przebiegu przedłużonej intubacji u dzieci mogą wystąpić zmiany pointubacyjne na poziomie krtani. Zmiany te dzielone są na wczesne (ostre) i późne (przewlekłe). Wczesne zmiany pointubacyjne obserwowane są w czasie intubacji lub krótko po ekstubacji. Zmiany późne występują po tygodniu lub dłużej po ekstubacji.
Cel pracy. Analiza przypadków wczesnych zmian pointubacyjnych krtani u dzieci.
Materiał i metody. Badanie endoskopowe krtani przeprowadzono w grupie 65 dzieci w wieku od 3 tygodni do 4. roku życia,
intubowanych z powodu niewydolności oddechowej. Ocenę endoskopową wykonano przy użyciu optyk 0° i 30° w znieczuleniu
ogólnym w okresie od 10 do 21 dnia intubacji.
Wyniki. W przeprowadzonym badaniu endoskopowym krtani zaobserwowano obrzęk okolicy podgłośniowej u 30 (46%) pacjentów,
owrzodzenie podgłośniowe u 29 (44,6%) pacjentów oraz ziarninę w okolicy głośni u 5 pacjentów. Zmiany o charakterze niespecyficznym występowały u 3 chorych. Obserwowano również ostre zmiany pourazowe powstałe w przedsionku krtani w wyniku tzw. trudnej intubacji. 5 dzieci miało więcej niż jedną zmianę pointubacyjną.
Wnioski. Badanie endoskopowe krtani wykonywane w przypadku przedłużonej intubacji umożliwia przeprowadzenie bezpośredniej obserwacji progresji zmian pointubacyjnych. Wskazana jest ocena endoskopowa krtani u dzieci w 1-2 tygodniu intubacji, a u niemowląt również w przypadku nieudanej ekstubacji. Stwierdzony stopień nasilenia zmian pointubacyjnych wpływa na dalsze postępowanie terapeutyczne.

Otorynolaryngologia tom 14. nr 1. marzecstrony: od 20do 24
pełna wersja