Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Artykuły kazuistyczne

« powrót
Niedosłuch mieszany w twardzinie – opis przypadku
Teresa Szawrowicz-Pełka 1/, Małgorzata Micał-Strąk 2/, Aleksandra Wójcicka 3/, Grzegorz Pitala 3/, Szczepan Barnaś 3/
  • 1/ Katedra Patofizjologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny, 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
  • 2/ HappyDerm dr Małgorzata Micał-Strąk we Wrocławiu
  • 3/ Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny, 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu

Twardzina jest rzadką, przewlekłą chorobą o podłożu  autoimmunologicznym. Przedstawiono przypadek niedosłuchu mieszanego u 46-letniej pacjentki z postacią skórną twardziny. Zaburzenia słuchu wystąpiły wkrótce po pojawieniu się zmian skórnych: początkowo były to szumy uszne obustronne, następnie stopniowe pogorszenie słuchu i nasilenie szumów usznych po stronie prawej. Wywiad i przeprowadzona diagnostyka audiologiczna (badanie audiometrii tonalnej, impedancyjnej, mowy, DPOAE, ABR, próby stroikowe) sugerowały otosklerozę jako prawdopodobną przyczynę zaburzeń słuchu. Wobec braku potwierdzenia otosklerozy w diagnostyce obrazowej HRCT kości skroniowych, przy
postępującym niedosłuchu oraz zmianie jego charakteru z przewodzeniowego na mieszany w okresie kilkunastu miesięcy.

Otorynolaryngologia tom 18. nr 1. marzecstrony: od 31do 39
pełna wersja