Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Nieco o rozwoju Kołobrzegu jako uzdrowiska – od przeszłości do teraźniejszości
Roman Heider 1/, Andrzej Kierzek 2/, Wojciech Laber 1/, Jacek Kotuła 3/
  • 1/ Katedra Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • 2/ Sekcja Historyczna Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi
  • 3/ Zakład Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego

Początki osady w dolinie Parsęty sięgają V i VI wieku. Pierwsze lata Kołobrzegu związane były z warzelnictwem soli, które
przez wiele lat stanowiło źródło utrzymania mieszkańców. W początkach XIX wieku zaczęto tworzyć zręby zakładu kąpieli
morskich, a potem stosowania borowiny. Ukazano rolę dra Mosesa Behrenda dla rozwoju uzdrowiska. Rola Kołobrzegu
jako uzdrowiska w początkach XX wieku była znaczna. Pokrótce zanalizowano rozwój uzdrowiska po drugiej wojnie światowej
oraz po transformacji ustrojowej w 1989 roku.

Otorynolaryngologia tom 18. nr 3,4 wrzesień, grudzieństrony: od 94do 104
pełna wersja