Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Artykuły kazuistyczne

« powrót
Nerwiak nerwu twarzowego jako guz ślinianki podżuchwowej. Nerwiaki głowy i szyi o lokalizacji pozaczaszkowej
Marzena Kubacka 1/, Anna Roszkowska 1/, Monika Morawska-Kochman 1/, Krystyna Orendorz-Frączkowska 1/
  • 1/ Katedra i Klinika Otolaryngologii we Wrocławiu

Autorzy przedstawiają rzadki przypadek nerwiaka nerwu twarzowego o lokalizacji zewnątrzczaszkowej u 68-letniej pacjentki. Guz został wstępnie rozpoznany jako gruczolak wielopostaciowy ślinianki podżuchwowej na podstawie biopsji cienkoigłowej (BCI) pod kontrolą ultrasonografii (USG). Obraz środoperacyjny guza i jego łączność z gałązka brzeżną żuchwy nerwu twarzowego sugerowała inny charakter histologiczny nowotworu, co
potwierdziło badanie histopatologiczne usuniętego materiału.

W opisanym przypadku zastosowane skojarzone metody diagnostyczne: USG oraz BCI guza, okazały się niewystarczające do uzyskania prawidłowej diagnozy przedoperacyjnej, co wskazuje na potrzebę uzupełniającej diagnostyki obrazowej w guzach ślinianek.

Otorynolaryngologia tom 14. nr 2. czerwiecstrony: od 104do 107
pełna wersja