Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Artykuły oryginalne

« powrót
Nagła głuchota obustronna w przebiegu infekcji Mycoplasma pneumoniae
Maciej Kusiński 1/, Szczepan Barnaś 1/, Alicja Sekula 2/
  • 1/ Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi, 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu
  • 2/ Klinika Foniatrii i Audiologii, Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Wprowadzenie. Nagła głuchota to schorzenie o trudnych do ustalenia przyczynach. Rozróżnia się wśród nich trzy główne
grupy czynników etiologicznych: naczyniowe, infekcyjne i immunologiczne oraz zaburzenia metaboliczne i etiologię wieloczynnikową.
Część autorów uważa, iż jest to jedynie objaw a nie odrębna jednostka chorobowa. Według rekomendacji Polskiego
Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego w leczeniu zaleca się stosowanie kortykosteroidów ogólnie i miejscowo
oraz hiperbarii tlenowej. Nagłe uszkodzenie słuchu w przebiegu zakażenia mykoplazmą występuje rzadko a patomechanizm
uszkodzenia ucha wewnętrznego w tym powikłaniu nie został dotychczas poznany.
Cel pracy. Przypadek przedstawiono z uwagi na rzadkość współwystępowania opisywanej jednostki chorobowej z infekcją
Mycoplasma pneumoniae oraz ich prawdopodobny związek (znany od 1984 roku).
Materiał i metody. Do oddziału laryngologicznego została przyjęta 56-letnia pacjentka z obustronną głuchotą w przebiegu
zapalenia płuc oraz obustronnego ostrego nieżytowego zapalenia ucha środkowego. Wdrożono leczenie otoprotekcyjne oraz
antybiotykoterapię. Nie uzyskano poprawy słuchu. W dziewiątej dobie leczenia włączono terapię tlenem hiperbarycznym.
Wyniki. Przy przyjęciu w badaniu ABR trzaskiem 90dB obustronnie nie zarejestrowano fali V. W badaniach serologicznych
stwierdzono wysokie miano przeciwciał anty-Mycoplasma pneumoniae w klasach IgM i IgG. Po ośmiu dniach leczenia
farmakologicznego nie uzyskano poprawy słuchu. W dziewiątej dobie hospitalizacji wdrożono terapię tlenem hiperbarycznym.
W badaniu kontrolnym ABR po leczeniu określono próg słuchu na poziomie 80dB dla ucha prawego oraz 65dB dla ucha lewego.
Wnioski. Leczenie nagłej głuchoty w przebiegu infekcji Mycoplasma
pneumoniae powinno być skierowane na intensywne działania otoprotekcyjne, z których terapia tlenem
hiperbarycznym wydaje się być najbardziej skuteczna.

Otorynolaryngologia tom 18. nr 3,4 wrzesień, grudzieństrony: od 110do 114
pełna wersja