Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Artykuły kazuistyczne

« powrót
Mnogie powikłania wewnątrz- i zewnątrzskroniowe oraz wewnątrzczaszkowe perlaka wrodzonego ucha środkowego u 10-letniego dziecka
Jerzy Kuczkowski 1/, Waldemar Narożny 1/, Karolina Markiet 2/, Wojciech Biernat 3/, Czesław Stankiewicz 1/
  • 1/ Katedra i Klinika Otolaryngologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
  • 2/ II Zakład Radiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
  • 3/ Katedra Patomorfologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk

Perlak wrodzony jest rzadkim schorzeniem ucha. Najczęściej uwidacznia się jako perłowo-biała masa za niezmienioną błoną bębenkową u osób bez przeszłości otologicznej, w tym otochirurgicznej. Może prowadzić do różnych powikłań, zarówno wewnątrz- jak i zewnątrzskroniowych, z których część zagraża życiu.

Autorzy przedstawiają opis rzadkiego przypadku perlaka wrodzonego u 10-letniej dziewczynki, powikłanego ostrym zapaleniem wyrostka sutkowatego, ropniem Bezolda i zakrzepowym zapaleniem zatoki esowatej. Po wykonaniu badań radiologicznych (TK, MR) u dziecka przeprowadzono: 1. operację tympanoplastyczną typu otwartego z usunięciem perlaka; 2. usunięcie zakrzepu ze światła zatoki esowatej oraz zamknięcie jej światła i podwiązanie żyły szyjnej wewnętrznej; 3. drenaż ropnia Bezolda. Według naszej wiedzy jest to w piśmiennictwie światowym pierwszy opisany przypadek powikłania wewnątrzczaszkowego perlaka wrodzonego

Otorynolaryngologia tom 14. nr 1. marzecstrony: od 58do 64
pełna wersja