Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Materiały Konferencyjne XVI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Otorynolaryngologia Łódź 2019"
słowa kluczowe: materiały konferencyjne
Otorynolaryngologia tom 18. nr 3,4 wrzesień, grudzieństrony: od 115do 141
pełna wersja