Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Artykuły kazuistyczne

« powrót
Łagodne napadowe położeniowe zawroty głowy po epizodzie zaburzeń krążenia mózgowego po operacji neurochirurgicznej – studium przypadku
Dana Pavlovschi 1/, Maciej Krupa 2/, Igor Anurin 3/, Ireneusz Kantor 4/
  • 1/ Ośrodek Audiologii, Foniatrii i Otorynolaryngologii, Instytut-Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa; Zespół Oddziałów Otolaryngologii, Mazowiecki Szpital Bródnowski, Warszawa
  • 2/ Audical, Warszawa
  • 3/ Zespół Oddziałów Otolaryngologii, Mazowiecki Szpital Bródnowski, Warszawa
  • 4/ Klinika Otolaryngologiczna Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

Wprowadzenie. Łagodne napadowe położeniowe zawroty głowy (BPPV) są najczęstszą przyczyną zawrotów głowy pochodzenia obwodowego. Charakteryzują się one krótkotrwałymi epizodami napadów zawrotów głowy, wyzwalanymi w tzw. pozycjach krytycznych. Mogą występować wtórnie do różnych stanów chorobowych. Jednak w większości przypadków etiologia zaburzeń pozostaje nieznana.
Cel pracy. Opis przebiegu choroby i manewrów repozycyjnych u pacjentki z zaburzeniami krążenia mózgowego po przebytym leczeniu operacyjnym mózgu.
Materiał i metody. W pracy opisano przypadek pacjentki z licznymi obciążeniami neurologicznymi, u której wystąpienie BPPV znacznie nasiliło już istniejące zaburzenia równowagi.
Wyniki. Rozpoznane BPPV miało charakter wielokanałowy i jednostronny; zajęte były kanały półkoliste tylny i boczny po stronie lewej. Po wykonaniu na fotelu TRV manewrów diagnostycznych i manewru repozycyjnego Eplay’a po stronie lewej w trakcie pierwszorazowej wizyty doszło do przemieszczenia otolitów do przedniego kanału półkolistego lewego. Powikłanie to wymagało wykonania manewru repozycyjnego dodatkowo
dla przedniego kanału półkolistego lewego. Po tym manewrze uzyskano znaczną poprawę stanu równowagi.
Wnioski. Stany chorobowe przebiegające z zaburzeniami krążenia mózgowego oraz wymagające długotrwałego unieruchomienia mogą być czynnikiem ryzyka wystąpienia objawów BPPV.

Otorynolaryngologia tom 17. nr 3. wrzesieństrony: od 124do 127
pełna wersja