Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Artykuły oryginalne

« powrót
Jakość życia i korzyści ze stosowania aparatów słuchowych u pacjentów >60 r.ż. w procesie kwalifikacji do leczenia implantami słuchowymi
Wioletta Pietruszewska 1/, Joanna Jeruzal 2/, Marcin Durko 1/, Kamil Janikowski 2/, Lidia Grzegorczyk 2/, Maria Bratumiła Gawłowska 3/, Justyna Kulińska 3/
  • 1/ Klinika Otiatrii, Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, USK nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi
  • 2/ Studenckie Koło Naukowe przy I Katedrze Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  • 3/ Medicus AIM Sp. z o.o. Sp. K., Wrocław

Wstęp. Pogłębiający się niedosłuch u osób starszych może być przyczyną obniżenia możliwości percepcji słuchowej, mimo korzystania z aparatów słuchowych.

Cel. Akcja „Biała Sobota” miała na celu ocenę jakości życia i korzyści płynących z użytkowania aparatów słuchowych u osób po 60. roku życia oraz ewentualną kwalifikację do zastosowania implantów słuchowych.

Materiał i metody. Przebadano 49 osób w wieku 60-92 lata, z których 77% użytkowało aparaty słuchowe od co najmniej 3 lat. Zastosowano kwestionariusze oceniające jakość życia z zastosowaniem urządzeń wspomagających słyszenie oraz korzyści płynące z jego użytkowania (Glasgow Benefit Inventory, GBI; Abbreviated Profile of Hearing Aid Benefit, APHAB).

Wyniki. Wyniki GBI potwierdziły, że skuteczność zastosowania aparatów słuchowych u osób starszych może być niewystarczająca. Kwestionariusze APHAB wykazały, że w zakresie zdolności komunikowania się, występowania pogłosu i szumu otoczenia pacjenci czuli się bardziej komfortowo, gdy nosili aparat (korzyści na poziomie 12-16%). Przeprowadzone badania przyczyniły się do wstępnej kwalifikacji 11 pacjentów (22,5%) do leczenia z zastosowaniem implantów słuchowych.

Wnioski. Wśród użytkowników aparatów słuchowych w wieku przekraczającym 60 lat obserwuje się dużą grupę chorych, którzy nie czerpią należytych korzyści z ich stosowania lub wymagają kwalifikacji do implantów słuchowych. Kwestionariusze APHAB i GBI są dobrym narzędziem do oceny jakości życia i korzyści ze stosowania aparatu u tych chorych.

Otorynolaryngologia tom 14. nr 2. czerwiecstrony: od 89do 95
pełna wersja