Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych w Warszawie w latach siedemdziesiątych XIX stulecia
Andrzej Kierzek 1/
  • 1/ Sekcja Historyczna Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi

Na wstępie wspomniano o początkach polskiej foniatrii oraz znaczeniu Jana Siestrzyńskiego (1788-1824) dla rozwoju logopedii i foniatrii. Szczegółowo zanalizowano dokonania Jana Papłońskiego (1819-1885), pedagoga, historyka, dyrektora Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych w Warszawie w latach 1864-1885. Instytut ten stał się oświatową placówką dobrze znaną i cenioną w Europie.

Otorynolaryngologia tom 14. nr 2. czerwiecstrony: od 74do 78
pełna wersja