Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Artykuły kazuistyczne

« powrót
Fibromatosis juvenile u dzieci – opisy przypadków
Beata Pucher 1/, Katarzyna Jończyk-Potoczna 2/, Jakub Sroczyński 1/, Benigna Konatkowska 3/, Bartosz Polski 1/, Jarosław Szydłowski 1/
  • 1/ Klinika Otolaryngologii Dziecięcej Katedry Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
  • 2/ Zakład Radiologii Pediatrycznej Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
  • 3/ Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Fibromatosis juvenile jest to nowotwór tkanek miękkich, który wywodzi się ze struktur mięśniowo-powięziowych. Zaliczany jest on do nowotworów o charakterze miejscowo inwazyjnym, z wysokim odsetkiem nawrotów (20-70%), co w szczególności dotyczy zmian zlokalizowanych w obrębie głowy i szyi.
Autorzy pracy przedstawiają 2 przypadki fibromatozy w obrębie głowy i szyi u dzieci leczonych w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej w Poznaniu. Pierwszy to 25-dniowy noworodek płci męskiej z guzem szyi po stronie prawej, a drugi to 12-miesięczny chłopiec z guzem okolicy skroniowej po stronie prawej. U obu chłopców po wykonaniu diagnostycznych badań obrazowych tj. USG i MR zmianę usunięto chirurgicznie. W jednym przypadku po 4 miesiącach wystąpiła wznowa wymagająca ponownego leczenia operacyjnego. Leczenie chirurgiczne z zachowaniem marginesu bezpieczeństwa jest najskuteczniejszą formą leczenia fibromatosis juvenile. Ryzyko nawrotu jest największe w ciągu pierwszych 12 miesięcy od operacji i pacjenci wymagają długofalowej obserwacji po leczeniu. Rokowanie w przypadku postaci zlokalizowanej (pojedynczy guz) jest dobre.

Otorynolaryngologia tom 14. nr 1. marzecstrony: od 48do 50
pełna wersja