Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Artykuły poglądowe

« powrót
Farmakologiczne metody ochrony narządu słuchu przed hałasem – przegląd badań doświadczalnych i klinicznych
Anna Wolniakowska 1/, Mariola Śliwińska-Kowalska 1/
  • 1/ Klinika Audiologii i Foniatrii Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi

Biorąc pod uwagę rozpowszechnienie narażeń na hałas, zarówno zawodowy jak i środowiskowy, trudności w jego eliminacji oraz ograniczone możliwości ochrony słuchu przed hałasem z zastosowaniem środków technicznych, priorytetowe znaczenie w zapobieganiu uszkodzeniem słuchu wydaje się mieć rozwój interwencji farmakologicznych. Ważnym jest przy tym, aby podawane preparaty cechowały się dużą biodostępnością, a ich dawki były bezpieczne. W pracy omówiono dotychczasowe próby interwencji farmakologicznej w ostrych i przewlekłych urazach akustycznych, z wykorzystaniem leków zarejestrowanych do stosowania u ludzi związków (N-acetylocysteina, salicylany), preparatów będących naturalnymi składowymi pokarmów (D-metionina – aminokwas występujący powszechnie w jogurtach i serach) i suplementów diety (sole magnezu, witaminy). Omówiono wyniki badań uzyskanych na modelach zwierzęcych i u ludzi.
Wydaje się, że niektóre związki (D-metionina) mają szansę na szerokie wprowadzenie do profilaktyki ostrych urazów akustycznych w najbliższej przyszłości.
Słowa kluczowe: uszkodzenie słuchu, interwencja farmakologiczna, D-metionina
 

Otorynolaryngologia tom 12. nr 2.czerwiecstrony: od 72do 75
pełna wersja