Wydawnictwo Medyczne Mediton
quarterly

Under the scientific patronage of

the Polish Society of Audiology and Phoniatrics

 

Archivesvol 13. no 2. June

Review articles
  Otoacoustic emissions in noise-induced hearing loss monitoring 67...76
Piotr Kotyło, Mariola Śliwińska-Kowalska
summary» full version PDF
  Diagnostics and therapy of auditory processing disorders in children 77...81
Andrzej Senderski
summary» full version PDF
Original articles
  Preparation of the Polish version of IT-MAIS for the assessment of early prelingual auditory development 82...90
Ewa Kott, Anna Zakrzewska, Mariola Śliwińska-Kowalska
summary» full version PDF
  Auditory speech perception in the postlingually deafened patients implanted after 60 years of age 91...99
Joanna Rostkowska, Joanna Kobosko, Beata Wojewódzka, Henryk Skarżyński
summary» full version PDF
  Evaluation of BAHA implants stability in children 100...104
Wiesław Konopka, Józef Mierzwiński, Małgorzata Strużycka, Małgorzata Śmiechura, Renata Pepaś, Maria Drela
summary» full version PDF
  Czynniki ryzyka i wybrane aspekty patogenezy i leczenia dzieci z ostrym zapaleniem ucha środkowego: kliniczno-audiologiczna analiza 311 przypadków 105...113
Elwira Nowak-Adamska, Jarosław Markowski, Wirginia Likus, Małgorzata Witkowska
summary» full version PDF
  Protokół postępowania i wyniki leczenia kieszonek retrakcyjnych błony bębenkowej 114...121
Józef Mierzwiński, Andrew J. Fishman
summary» full version PDF
  Treatment of primary cholesteatoma of external auditory canal 122...125
Jerzy Kuczkowski, Dmitry Tretiakow, Wojciech Sierszeń, Wojciech Biernat, Andrzej Molisz
summary» full version PDF