Wydawnictwo Medyczne Mediton
quarterly

Under the scientific patronage of

the Polish Society of Audiology and Phoniatrics

 

Reviewers year 2012

Dr Paweł Dobrzyński
(otorhinolaryngology)
Klinika Otolaryngologii
CSK MSWiA w Warszawie
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa


Dr Anna Domeracka-Kołodziej
(phoniatrics)
Katedra i Klinika Otolaryngologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa


Prof. Wojciech Golusiński
(rhinology, otorhinolaryngology)
Wielkopolskie Centrum Onkologii
Oddział Chirurgii Głowy i Szyi i Laryngologii Onkologicznej
ul. Garbary 15, 61-866 Poznań


Prof. Elżbieta Hassmann-Poznańska
(pediatric otorhinolaryngology)
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej
ul. J. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok


Prof. Magdalena Józefowicz-Korczyńska
(otorhinolaryngology, neurotology)
I Katedra Otolaryngologii UM
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego
Ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź


Prof. Henryk Kaźmierczak
(oncology, neurotology)
Katedra i Klinika Otolaryngologii i Onkologii Klinicznej
Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ul. M.Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz


Prof. Krzysztof Kochanek
(audiology)
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 1, 01-943 Warszawa

 

Prof. Andrzej Kukwa
(otorhinolaryngology, head and neck surgery)
Klinika Otolaryngologii
Ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa


Prof. Grażyna Mielnik-Niedzielska
(phoniatrics, pediatric otorhinolaryngology)
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii
Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie
Ul. Chodźki 2, 20-093 Lublin


Prof. Alina Morawiec-Sztandera
(oncology)
Klinika Chirurgii Nowotworów Głowy i Szyi
II Katedry Otolaryngologii UM w Łodzi
ul. Paderewskiego 4, 93-513 Łódź


Prof. Krzysztof Morawski
(head and neck surgery, audiology)
Katedra i Klinika Otolaryngologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa


Prof. Waldemar Narożny
(head and neck surgery, audiology)
Klinika ORL w Gdańsku
Ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk


Prof. Ewa Niebudek-Bogusz
(phoniatrics)
Klinika Audiologii i Foniatrii
Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
Ul. Św. Teresy 8, 91-348 Łódź


Dr Anna Pajor
(otorhinolaryngology)
I Katedra Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Ul. Kopcińsiego 22, 90-153 Łódź


Prof. Marek Rogowski
(otorhinolaryngology, audiology)
Klinika Otolaryngologii USK w Białymstoku
Ul. M.Skłodowskiej-Curie 24a, 15-276 Białystok


Dr Jacek Schmidt
(rhinology)
Oddział Otolaryngologiczny MSWiA
Ul. Północna 42, 91-425 Łódź


Prof. Alicja Sekula
(audiology)
Klinika Foniatrii i Audiologii
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań


Dr Andrzej Senderski
(audiology)
„Audioland” Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka
Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa


Prof. Jacek Składzień
(oncology)
Klinika Otolaryngologii CMUJ w Krakowie
Ul. Śniadeckich 2, 31-531 Kraków


Prof. Krzysztof Szyfter
(molecular biology, head and neck cancers)
Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej UM w Poznaniu
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań


Prof. Witold Szyfter
(otorhinolaryngology)
Klinika Chorób Ucha, Nosa, Gardła i Krtani
ul. Przybyszewskiego 49
60-355 Poznań


Prof. Anna Zakrzewska
(pediatric otorhionolaryngology)
Klinika Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej UM w Łodzi
Ul. Sporna 36/50, 91-738 Łódź


Prof. Beata Zielnik-Jurkiewicz
(pediatric otorhionolaryngology)
Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. J. Bogdanowicza SPZOZ
Oddział Otolaryngologiczny
Ul. Niekłańska 4/24, 02-097 Warszawa


Prof. dr hab. med. Anna Zalewska-Janowska
(dermatology)
Zakład Psychodermatologii
Katedra Immunologii Klinicznej i Mikrobiologii UM w Łodzi
Ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź