Wydawnictwo Medyczne Mediton
quarterly

Under the scientific patronage of

the Polish Society of Audiology and Phoniatrics

 

Reviewers year 2011

Prof. Stanisław Bień
(otorhinolaryngology, oncology)
Instytut Fizjoterapii
Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Al. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce


Prof. Mieczysław Chmielik
(pediatric otorhinolaryngology)
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej
ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa


Dr Anna Domeracka-Kołodziej
(phoniatrics)
Katedra i Klinika Otolaryngologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa


Dr Wojciech Gawron
(neurotology)
Dolnośląskie Centrum Laryngologii MEDICUS
Ul. Kard. S. Wyszyńskiego 110, 50-307 Wrocław


Prof. Tatiana Gierek
(otology)
Katedra i Klinika Laryngologii ŚlAM
ul. Francuska 20/24, 40-027 Katowice


Prof. Janusz Klatka
(ENT surgery)
Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie
Ul. Jaczewskiego 8, 20-090 Lublin


Prof. Wiesław Konopka
(audiology)
Zakład Audiologii, Foniatrii i Otoneurologii
II Katedry Otolaryngologii UM
Ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź


Prof. Antoni Krzeski
(rhinology)
Katedra i Klinika Otolaryngologii
Akademii Medycznej w Warszawie
ul. Banacha 1A , 02-097 Warszawa


Prof. Jan Kuś
(lung diseases)
I Klinika Chorób Płuc
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
Ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa


Prof. Grażyna Lisowska
(audiology)
Katedra i Oddział Kliniczny Laryngologii w Zabrzu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Ul. M.Curie-Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze


Prof. Grażyna Mielnik-Niedzielska
(phoniatrics, pediatric otorhinolaryngology)
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii
Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie
Ul. Chodźki 2, 20-093 Lublin


Prof. Alina Morawiec-Sztandera
(oncology)
Klinika Chirurgii Nowotworów Głowy i Szyi
II Katedry Otolaryngologii UM w Łodzi
ul. Paderewskiego 4, 93-513 Łódź


Prof. Krzysztof Morawski
(head and neck surgery, audiology)
Katedra i Klinika Otolaryngologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa


Prof. Waldemar Narożny
(head and neck surgery, audiology)
Klinika ORL w Gdańsku
Ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk


Prof. Ewa Osuch-Wójcikiewicz
(oncology)
Katedra i Klinika Otolaryngologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa


Prof. Bolesław Samoliński
(allergy)
Samodzielna Pracownia Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych
Zakład Alergologii i Immunologii Klinicznej AM
Ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa


Dr Jacek Schmidt
(rhinology)
Oddział Otolaryngologiczny MSWiA
Ul. Północna 42, 91-425 Łódź


Prof. Alicja Sekula
(audiology)
Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii UM im. Karola Marcinkowskiego
Ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań


Prof. Jacek Składzień
(oncology)
Klinika Otolaryngologii CMUJ w Krakowie
Ul. Śniadeckich 2, 31-531 Kraków


Dr Katarzyna Starska
(oncology)
I Katedra i Klinika Otolaryngologii UM
Ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź


Dr Aleksandra Sztuka-Banel
(audiology)
Dolnośląskie Centrum Laryngologii MEDICUS
Ul. Kard. S. Wyszyńskiego 110, 50-307 Wrocław


Prof. Jolanta Dorota Torzecka
(dermatology)
Zakład Immunodermatologii
Katedry Dermatologii i Wenerologii UM w Łodzi
Ul. Krzemieniecka 6, 94-015 Łódź


Prof. Anna Zakrzewska
(pediatric otorhinolaryngology)
Klinika Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej UM w Łodzi
Ul. Sporna 36/50, 91-738 Łódź