Wydawnictwo Medyczne Mediton
quarterly

Under the scientific patronage of

the Polish Society of Audiology and Phoniatrics

 

reviewers 2019

Recenzenci zewnętrzni:
Prof. dr hab. med. Stanisław Chodynicki (Białystok)
Dr hab. med. Monika Ołdak (Warszawa)
Dr hab. med. Krystyna Orendorz-Frączkowska (Wrocław)
Dr hab. n. med. Wioletta Pietruszewska, prof. nadzw. UM (Łódź)
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr H. Skarżyński (Warszawa)
Dr hab. n. med. Mirosław Szczepański (Warszawa)

Członkowie Rady Naukowej:
Prof. dr hab. n. med. Henryk Kaźmierczak (Bydgoszcz)
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Mielnik-Niedzielska (Lublin)
Prof. dr hab. med. Alina Morawiec-Sztandera (Łódź)
Prof. dr hab. med. Waldemar Narożny (Gdańsk)
Prof. dr hab. n. med. Jacek Składzień (Kraków)
Prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska (Łódź)
Dr hab. med. Bożenna Wiskirska-Woźnica (Poznań)