Wydawnictwo Medyczne Mediton
quarterly

Under the scientific patronage of

the Polish Society of Audiology and Phoniatrics

 

reviewers 2017

Recenzenci zewnętrzni:
Dr hab. med. Paweł Golusiński (Poznań)
Dr n. hum. Joanna Kobosko (Nadarzyn/Warszawa)
Prof. dr hab. med. Piotr Kurnatowski (Łódź)
Dr hab. n. med., prof. nadzw. UM Wioletta Pietruszewska (Łódź)
Dr hab. med. Agata Szkiełkowska (Nadarzyn/Warszawa)
Dr med. Andrzej Senderski (Warszawa)
Mgr Marzena Walkowiak (Łódź)
Prof. dr hab. med. Anna Zakrzewska (Łódź)
Dr hab. med. Lidia Zawadzka-Głos (Warszawa)
Dr Anna Żebryk-Stopa (Poznań)

Członkowie Rady Naukowej:
Prof. dr hab. med. Elżbieta Hassmann-Poznańska (Białystok)
Prof. dr hab. med. Wiesław Konopka (Łódź)
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Mielnik-Niedzielska (Lublin)
Prof. dr hab. n. med. Alina Morawiec-Sztandera (Łódź)
Prof. dr hab. med. Waldemar Narożny (Gdańsk)
Dr hab. med. Ewa Niebudek-Bogusz, prof. IMP (Łódź)
Prof. dr hab. n. med. Jacek Składzień (Kraków)
Prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska (Łódź)
Dr hab. med. Bożenna Wiskirska-Woźnica (Poznań)