Wydawnictwo Medyczne Mediton
quarterly

Under the scientific patronage of

the Polish Society of Audiology and Phoniatrics

 

reviewers 206

Dr hab. n. med. Jarosław Balcerzak
(rynologia)
Katedra i Klinika Otolaryngologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa

Prof. dr hab. med. Wojciech Golusiński
(rynologia, otorynolaryngologia)
Wielkopolskie Centrum Onkologii
Oddział Chirurgii Głowy i Szyi i Laryngologii Onkologicznej
ul. Garbary 15, 61-866 Poznań

Prof. dr hab. med. Elżbieta Hassmann-Poznańska
(laryngologia dziecięca)
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej
ul. J. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok

Prof. dr hab. med. Magdalena Józefowicz-Korczyńska
(otorynolaryngologia, neurootologia)
I Katedra Otolaryngologii UM
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego
Ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź

Dr n. hum. Joanna Kobosko
(psycholog)
Klinika Rehabilitacji Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
Światowe Centrum Słuchu
ul. Mokra 17, Kajetany k. Warszawy, 05-830 Nadarzyn

Prof. dr hab. med. Wiesław Konopka
(audiologia)
Klinika Otolaryngologii
Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź

Dr med. Joanna Majak
(otolaryngologia)
Klinika Audiologii i Foniatrii
Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
Ul. Św. Teresy 8, 91-348 Łódź

Prof. dr hab. n. med. Grażyna Mielnik-Niedzielska
(foniatria, laryngologia dziecięca)
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii
Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie
Ul. Chodźki 2, 20-093 Lublin

Prof. dr hab. n. med. Alina Morawiec-Sztandera
(onkologia)
Klinika Chirurgii Nowotworów Głowy i Szyi
II Katedry Otolaryngologii UM w Łodzi
ul. Paderewskiego 4, 93-513 Łódź

Prof. hab. n. med. Krzysztof Morawski
(chirurgia głowy i szyi, audiologia)
Katedra i Klinika Otolaryngologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa

Prof. dr hab. med. Waldemar Narożny
(chirurgia głowy i szyi, otoneurologia)
Klinika ORL, Gdański Uniwersytet Medyczny
Ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk

Dr hab. med. Ewa Niebudek-Bogusz, prof. IMP
(foniatria, audiologia, laryngologia)
Klinika Audiologii i Foniatrii
Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
Ul. Św. Teresy 8, 91-348 Łódź

Prof. dr hab. med. Jurek Olszewski
(onkologia)
Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM w Łodzi
Centralny Szpital Weteranów
ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź

Dr hab. n. med., prof. nadzw. UM Wioletta Pietruszewska
(otorynolaryngologia, alergologia)
I Katedra Otolaryngologii UM
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego
Ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź

Prof. dr hab. med. Bolesław Samoliński
(alergologia)
Samodzielna Pracownia Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych
Zakład Alergologii i Immunologii Klinicznej AM
Ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa

Dr n. med. Jacek Schmidt
(rynologia)
Oddział Otolaryngologiczny MSWiA
Ul. Północna 42, 91-425 Łódź

Dr n. med. Andrzej Senderski
(audiologia)
„Audioland” Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka
Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa

Dr hab. med. Anna Sinkiewicz
(foniatria)
Zakład Foniatrii i Rehabilitacji Głosu
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr J. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Prof. dr hab. n. med. Jacek Składzień
(onkologia)
Klinika Otolaryngologii CMUJ w Krakowie
Ul. Śniadeckich 2, 31-531 Kraków

Dr hab. med. Agata Szkiełkowska
(foniatria)
Światowe Centrum Słuchu
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
Ul. Mokra 17, 05-830 Nadarzyn, Kajetany

Prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska
(audiologia, laryngologia)
Klinika Audiologii i Foniatrii
Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
Ul. Św. Teresy 8, 91-348 Łódź

Dr hab. med. Bożenna Wiskirska-Woźnica
(foniatria)
Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii UM
im. Karola Marcinkowskiego
Ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań

Prof. dr hab. med. Anna Zakrzewska
(laryngologia dziecięca)
Klinika Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej UM w Łodzi
Ul. Sporna 36/50, 91-738 Łódź

Mgr Marzena Walkowiak
(logopeda)
Klinika Audiologii i Foniatrii
Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
Ul. Św. Teresy 8, 91-348 Łódź

Dr hab. med. Lidia Zawadzka-Głos
(laryngologia dziecięca, foniatria)
Oddział Kliniczny Otolaryngologii
Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny
ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa

Dr Anna Żebryk-Stopa
(logopedia)
Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii UM
im. Karola Marcinkowskiego
Ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań