Wydawnictwo Medyczne Mediton
quarterly

Under the scientific patronage of

the Polish Society of Audiology and Phoniatrics

 

Reviewers 2014

Prof. dr hab. n. med. Stanisław Bień
(otorynolaryngologia, onkologia)
Instytut Fizjoterapii
Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Al. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce


Dr n. med. Anna Domeracka-Kołodziej
(foniatria)
Katedra i Klinika Otolaryngologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa


Prof. dr hab. med. Jacek Fijuth
(onkologia)
Zakład Teleradioterapii
Regionalny Ośrodek Onkologiczny w Łodzi
ul. Paderewskiego 4, 93-513 Łódź


Prof. dr hab. med. Wojciech Golusiński
(rynologia, otorynolaryngologia)
Wielkopolskie Centrum Onkologii
Oddział Chirurgii Głowy i Szyi i Laryngologii Onkologicznej
ul. Garbary 15, 61-866 Poznań


Prof. dr hab. med. Danuta Gryczyńska
(laryngologia dziecięca)
Klinika Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej UM w Łodzi
Ul. Sporna 36/50, 91-738 Łódź


Prof. dr hab. med. Elżbieta Hassmann-Poznańska
(laryngologia dziecięca)
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej
ul. J. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok


Prof. dr hab. med. Magdalena Józefowicz-Korczyńska
(otorynolaryngologia, neurootologia)
I Katedra Otolaryngologii UM
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego
Ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź


Prof. dr hab. med. Ireneusz Kantor
(otorynolaryngologia)
Klinika Otolaryngologii CMKP
Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o.
Ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa


Dr hab. med. Katarzyna Pierchała
(otorynolaryngologia)
Poradnia Otoneurologiczna
Katedra i Klinika Otolaryngologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa


Prof. dr hab. n. med. Janusz Klatka
(chirurgia)
Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie
Ul. Jaczewskiego 8, 20-090 Lublin


Prof. dr hab. med. Wiesław Konopka
(audiologia)
Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii
Zakład Audiologii, Foniatrii i Otolaryngologii Dziecięcej Katedry Pediatrii i Immunologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź


Prof. dr hab. med. Jerzy Kuczkowski
(chirurgia głowy i szyi, otoneurologia)
Klinika ORL w Gdańsku
Ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk


Prof. dr hab. med. Jarosław Markowski
(otorynolaryngologia)
Katedra i Klinika Laryngologii SPSK
im. A. Mielęckiego Śląskiego UM
ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice


Prof. dr hab. n. med. Grażyna Mielnik-Niedzielska
(foniatria, laryngologia dziecięca)
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii
Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie
Ul. Chodźki 2, 20-093 Lublin


Dr n. med. Józef Mierzwiński
(otorynolaryngologia)
Oddział Otolaryngologii
Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego
ul. Chodkiewicza 44, 85-667 Bydgoszcz


Prof. dr hab. n. med. Maciej Misiołek
(chirurgia głowy i szyi)
Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym
w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Pl. Traugutta 2, 41-800 Zabrze


Prof. dr hab. n. med. Alina Morawiec-Sztandera
(onkologia)
Klinika Chirurgii Nowotworów Głowy i Szyi
II Katedry Otolaryngologii UM w Łodzi
ul. Paderewskiego 4, 93-513 Łódź


Dr hab. n. med. Krzysztof Morawski
(chirurgia głowy i szyi, audiologia)
Katedra i Klinika Otolaryngologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa


Dr n. med. Maciej Mrówka
Światowe Centrum Słuchu
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
ul. Mokra 17, Kajetany k. Warszawy, 05-830 Nadarzyn


Prof. dr hab. med. Waldemar Narożny
(chirurgia głowy i szyi, otoneurologia)
Klinika ORL w Gdańsku
Ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk


Prof. dr hab. med. Ewa Niebudek-Bogusz
(foniatria)
Klinika Audiologii i Foniatrii
Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
Ul. Św. Teresy 8, 91-348 Łódź


Prof. dr hab. med. Jurek Olszewski
(onkologia)
Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM w Łodzi
Centralny Szpital Weteranów
ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź


Prof. dr hab. n. med. Ewa Osuch-Wójcikiewicz
(onkologia)
Katedra i Klinika Otolaryngologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa


Prof. dr hab. med. Katarzyna Pawlak-Osińska
(otoneurologia)
Zakład Patofizjologii Narządu Słuchu i Układu Równowagi
Katedra i Klinika Otolaryngologii i Onkologii Klinicznej
Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz


Prof. dr hab. med. Marek Rogowski
(otorynolaryngologia, audiologia)
Klinika Otolaryngologii USK w Białymstoku
Ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a, 15-276 Białystok


Dr hab. med. Alicja Sekula
(audiologia)
Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii UM
im. Karola Marcinkowskiego
Ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań


Dr med. Andrzej Senderski
(audiologia)
„Audioland” Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka
Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa


Dr hab. med. Anna Sinkiewicz
(foniatria)
Zakład Foniatrii i Rehabilitacji Głosu
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr J. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz


Prof. dr hab. n. med. Jacek Składzień
(onkologia)
Klinika Otolaryngologii CMUJ w Krakowie
Ul. Śniadeckich 2, 31-531 Kraków


Dr hab. med. Bożena Skotnicka
(laryngologia dziecięca)
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej
ul. J. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok


Dr hab. med. Paweł Stręk
(onkologia)
Klinika Otolaryngologii CMUJ w Krakowie
Ul. Śniadeckich 2, 31-531 Kraków


Dr hab. med. Agata Szkiełkowska
(foniatria)
Światowe Centrum Słuchu
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
Ul. Mokra 17, 05-830 Nadarzyn, Kajetany


Dr n. med. Tomasz Szmuda
(chirurgia głowy i szyi, otoneurologia)
Katedra i Klinika Neurochirurgii
Gdański Uniwersytet Medyczny
Ul. Smoluchowskiego 17/CMI, 80-952 Gdańsk


Dr hab. med. Jarosław Szydłowski
(laryngologia dziecięca)
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej
Katedry Otolaryngologii UM
Ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań


Prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska
(audiologia, laryngologia)
Klinika Audiologii i Foniatrii
Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
Ul. Św. Teresy 8, 91-348 Łódź


Dr n. med. Grażyna Tacikowska
(audiologia)
Światowe Centrum Słuchu
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
ul. Mokra 17, Kajetany k. Warszawy, 05-830 Nadarzyn


Mgr inż. Michał Tyc
DiagNova Technologies
ul. Muchoborska 18, 54-424 Wrocław


Dr hab. med. Bożenna Wiskirska-Woźnica
(foniatria)
Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii UM
im. Karola Marcinkowskiego
Ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań


Dr n. med. Waldemar Wojnowski
(audiologia)
Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
Ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań


Dr hab. Wiesław Wszołek
Katedra Mechaniki i Wibroakustyki AGH
Al. Mickiewicza 30, Budynek D-1
30-059 Kraków


Prof. dr hab. med. Anna Zakrzewska
(laryngologia dziecięca)
Klinika Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej UM w Łodzi
Ul. Sporna 36/50, 91-738 Łódź


Dr hab. med. Ewa Zamysłowska-Szmytke
(neurootologia)
Klinika Audiologii i Foniatrii
Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
Ul. Św. Teresy 8, 91-348 Łódź


Dr hab. med. Lidia Zawadzka-Głos
(laryngologia dziecięca, foniatria)
Oddział Kliniczny Otolaryngologii
Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny
ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa