Wydawnictwo Medyczne Mediton
quarterly

Under the scientific patronage of

the Polish Society of Audiology and Phoniatrics

 

Editorial staff

EDITOR-IN-CHIEF

 • Prof. Mariola Śliwinska-Kowalska,
  MD, PhD e-mail: msliwinska@imp.lodz.pl
  Department of Audiology anbd Phoniatrics, Nofer Institute of Occupational Medicine, Lodz, Poland

 

ASSOCIATE EDITORS

 • Elżbieta Hassmann-Poznańska Klinika Otolaryngologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku pedorl@umb.edu.pl
 • Krzysztof Kochanek Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie k.kochanek@ifps.org.pl
 • Grażyna Mielnik-Niedzielska Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie grazyna.mielnik-niedzielska@umlub.pl
 • Waldemar Narożny Katedra i Klinika Otolaryngologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego naroznyw@wp.pl
 • Ewa Niebudek-Bogusz Klinika Audiologii i Foniatrii Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi ebogusz@imp.lodz.pl


LANGUAGE EDITOR

 • Joanna Morawska
  Instytut Medycyny Pracy w Łodzi


STATISTICAL EDITOR

 • Zygmunt Murowaniecki
  Oficyna Wydawnicza „MA”
  ma@21net.pl

 

SCIENTIFIC BOARD

 • Prof. Matti Anniko (Uppsala, Sweden)
 • Prof. Jose Juan Barajas de Prat (Tenerife, Spain)
 • Prof. Stanisław Bień (Kielce)
 • Prof. Adrian Davis (Manchester, Great Britain)
 • Dr Anita Edwards (Johannesburg, South Africa)
 • Dr Adrian Fuente ( Quinsland, Australia)
 • Prof. Wojciech Golusiński (Poznań)
 • Dr Kamakshi Gopal (Denton, USA)
 • Prof. Egbert H. Huizing (Utrecht, Netherlands)
 • Prof. Henryk Kaźmierczak (Bydgoszcz)
 • Prof. Wiesław Konopka (Łódź)
 • Prof. Jarosław Markowski (Katowice)
 • Prof. Maciej Misiołek (Zabrze)
 • Prof. Thais Morata (Cincinnati, USA)
 • Prof. Alina Morawiec-Sztandera (Łódź)
 • Prof. Krzysztof Morawski (Warszawa)
 • Prof. Jurek Olszewski (Łódź)
 • Prof. Gaetano Paludetti (Rome, Italy)
 • Prof. Deepak Prasher (London, Great Britain)
 • Prof. Rudolf Probst (Basel, Switzerland)
 • Prof. Ilmari Pyykko (Helsinki, Finland)
 • Prof. Marek Rogowski (Białystok)
 • Prof. Henryk Skarżyński (Warszawa)
 • Prof. Jacek Składzień (Kraków)
 • Prof. Sigfrid Soli (Los Angeles, USA)
 • Prof. Bożena Wiskirska-Woźnica (Poznań)