Wydawnictwo Medyczne Mediton
quarterly

Under the scientific patronage of

the Polish Society of Audiology and Phoniatrics

 

Case study

« return
Balance disorders and dizziness as a symptom of cerebrum ischemia in patient with kinking of internal carotid artery
Monika Woźniak 1/, Dagmara Zaborowska 2/, Karolina Dzaman 1/, Igor Anurin 2/, Ireneusz Kantor 1/
  • 1/ Klinika Otolaryngologiczna, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa
  • 2/ Zespół Oddziałów Otolaryngologii, Mazowiecki Szpital Bródnowski, Warszawa
Otorynolaryngologia vol 17. no 4. Dcemberpages: from 193to 196
full version