Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Artykuły oryginalne

« powrót
Dzieci z zespołem Downa, jako pacjenci oddziałów otolaryngologicznych – ścieżka diagnostyczna i terapeutyczna
Katarzyna Jankowska 1/, Małgorzata Śmiechura-Gańczarczyk 1/, Renata Janowicz 1/, Wiesław Konopka 1/
  • 1/ Klinika Otolaryngologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

Cel pracy. Przedstawienie najczęstszych schorzeń laryngologicznych wraz z możliwościami terapeutycznymi u dzieci z zespołem Downa, hospitalizowanych w Klinice Otolaryngologii w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi od 2012 r. do 2018 r.
Materiał i metody. Analizie poddano 37 pacjentów z zespołem Downa. 19 dzieci z tej grupy obciążonych było chorobami kardiologicznymi pod postacią wrodzonej wady serca.
Wyniki. Przerost migdałka gardłowego i podniebiennych, czy  tylko gardłowego lub podniebiennych stwierdzono u 70,2% przypadków. Pacjenci ci zostali poddani leczeniu operacyjnemu. Dodatkowo w analizowanej grupie rozpoznano niedosłuch przewodzeniowy w przebiegu wysiękowego zapalenia ucha środkowego. Z pozostałych dzieci, po wykonanej diagnostyce laryngologicznej i audiologicznej, u dwojga z nich stwierdzono
niedosłuch czuciowo-nerwowy, u jednego mieszany, a u jednego poziom słyszenia był w granicach normy.
Wnioski. Dzieci z zespołem Downa ze względu na obciążenie genetyczne wymagają kompleksowej, wielospecjalistycznej diagnostyki i opieki, w tym laryngologicznej.

Otorynolaryngologia tom 18. nr 2. czerwiecstrony: od 66do 69
pełna wersja