Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Artykuły poglądowe

« powrót
Dysfagia u dzieci
Grażyna Mielnik-Niedzielska 1/
  • 1/ Katedra i Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dysfagię, czyli trudności w połykaniu, możemy podzielić na: ustno-gardłową – spowodowaną chorobami części ustnej gardła i górnego zwieracza przełyku oraz przełykową – spowodowaną chorobami przełyku i dolnego zwieracza przełyku. Występowanie takich objawów jak trudności w formowaniu kęsa pokarmowego, trudności w rozpoczęciu połykania, regurgitacje, kaszel i zachłystywanie się w czasie połykania oraz zatrzymywanie się kęsa pokarmowego są objawami zaburzenia motoryki ustnogardłowej. U dzieci dysfagia może być wrodzona lub nabyta. U niemowląt z dysfagią współistnieją wrodzone wady zaburzające oddychanie. Klasycznym przykładem takiego związku jest obustronne niewykształcenie nozdrzy tylnych. Podobny związek obserwujemy w innych wadach układu oddechowego mających wpływ na odżywianie, takich jak laryngomalacja, przepony krtani, zwężenie podgłośniowe, torbiele krtani, rozszczep tylny krtani i tchawicy. Dziecko z dysfagią często demonstruje wady w obrębie twarzoczaszki: rozszczep podniebienia czy makroglossię.
Achalazja mięśnia pierścienno-gardłowego jest zazwyczaj wrodzona i ujawnia się między 2-6 miesiącem życia. Termin ten odnosi się do upośledzonej relaksacji ust przełyku, kurczu mięśnia pierścienno-gardłowego czy beleczki pierścienno-gardłowej. Większość chorych skarży się na uczucie zatrzymywania pokarmu w dolnej 1/3 części szyi. Refluks żołądkowo-przełykowy także postrzegany jest jako potencjalna przyczyna kurczu mięśnia pierścienno-gardłowego.
Nabyta dysfagia często jest następstwem urazów przełyku, w tym spowodowanych ciałem obcym. Może współistnieć z chorobami układowymi jak młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów, choroba Sjögrena, Crohna, poliomyelitis czy sklerodermia. Dysfagia jest jednym z pierwszych objawów chorób neurologicznych. Dokładne badanie neurologiczne jest bardzo ważną częścią procesu diagnostycznego, szczególnie w odniesieniu do funkcji nerwów czaszkowych: VII, IX, X, XII. Badanie radiologiczne i ocena endoskopowa są kluczowymi metodami diagnostycznymi w dysfagii.

Otorynolaryngologia tom 15. nr 2. czerwiecstrony: od 63do 67
pełna wersja