Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Artykuły oryginalne

« powrót
Diagnostyka i leczenie torbieli szyi
Joanna Janiak-Kiszka 1/, Wojciech Kaźmierczak 1/
  • 1/ Katedra i Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy

Wprowadzenie.
Torbiele boczne i środkowe są najczęściej występującymi wadami wrodzonymi w obrębie szyi.

Cel pracy.
Omówienie etiopatogenezy schorzenia oraz przedstawienie postępowania diagnostyczo-leczniczego w oparciu o wyniki leczenia pacjentów z torbielą szyi.

Materiał i metody.
Przeanalizowano historie chorób 61 pacjentów leczonych w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej CM UMK w Bydgoszczy z powodu torbieli szyi, w latach 1999-2009.

Wyniki.
Nawrót choroby wystąpił u jednej pacjentki, co stanowi 1,6% wznów.

Wnioski.
Odpowiednia diagnostyka i właściwe leczenie torbieli szyi zapewniają sukces terapeutyczny oraz niski odsetek nawrotów.

Otorynolaryngologia tom 11. nr 1. marzecstrony: od 13do 16
pełna wersja