Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Artykuły poglądowe

« powrót
Diagnostyka etiologiczna zaburzeń artykulacji
Andrzej Obrębowski 1/, Zofia Obrębowska 2/
  • 1/ Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • 2/ Katedra i Klinika Otolaryngologii i Laryngologii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Artykulacja jest mechanizmem tworzenia fonemów. W pracy omówiono znaczenie nasady w powstawaniu samogłosek i spółgłosek. Zwrócono uwagę na „dojrzewanie” mechanizmów artykulacyjnych w przebiegu fizjologicznego rozwoju mowy. Zaburzenia artykulacji odniesiono do niedosłuchu, ośrodkowych i obwodowych zaburzeń mowy, upośledzenia umysłowego oraz zaburzeń płynności mowy.
Wskazano na konieczność uporządkowania zaburzeń komunikacji słownej, w tym zaburzeń artykulacji, w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób.
Słowa kluczowe: mechanizm artykulacji, terminologia zaburzeń artykulacji, dyslalia, etiologiczne uwarunkowania, zaburzenia artykulacji w ICD-10
 

Otorynolaryngologia tom 12. nr 2.czerwiecstrony: od 76do 81
pełna wersja