Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Artykuły poglądowe

« powrót
Czynniki prognostyczne zachowania słuchu u pacjentów operowanych z powodu guza kąta mostowo-móżdżkowego
Krzysztof Morawski 1/, Aleksandra Hryciuk 1/, Robert Morawski 1/, Katarzyna Pierchała 1/, Kazimierz Niemczyk 1/
  • 1/ Katedra i Klinika Otolaryngologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dzięki postępowi w diagnostycznych technikach obrazowych i audiologii wzrasta wykrywanie guzów okolicy kąta mostowomóżdżkowego (CPAT) we wczesnej fazie jego rozwoju, kiedy funkcja narządu słuchu jest stosunkowo dobrze zachowana. W konsekwencji chirurg, poza radykalnym usunięciem guza, musi zwrócić szczególną uwagę na „zachowawcze” techniki operacyjne, w których zminimalizowane jest prawdopodobieństwo, jak i stopień śródoperacyjnego uszkodzenia narządu słuchu. W pracy omówiono metody oceny wydolności słuchu u pacjentów z CPAT w okresie przedoperacyjnym. Przedstawiono zasady decyzji odnośnie wyboru dojścia chirurgicznego do CPAT. W szczególności skoncentrowano się na śródoperacyjnym monitorowaniu słuchu oraz czynnikach prognostycznych i parametrach guza, które dobrze korespondują z pooperacyjnymi wynikami słuchowymi. Przedoperacyjna analiza tych czynników ułatwia minimalizację efektów niepożądanych i zachowanie użytecznego słuchu po operacji, pozwalając tym samym na powrót pacjenta do normalnego życia rodzinnego i zawodowego.

Otorynolaryngologia tom 11. nr 1. marzecstrony: od 1do 6
pełna wersja