Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Artykuły kazuistyczne

« powrót
Brodawczak odwrócony zatok przynosowych z ekspansją do przedniego dołu czaszki – opis przypadków
Bogdan Kolebacz 1/, Grażyna Stryjewska-Makuch 1/, Maria Humeniuk-Arasiewicz 1/, Grażyna Lisowska 2/, Wojciech Ścierski 2/, Eugeniusz Czecior 2/, Krzysztof Zapałowicz 3/
  • 1/ Oddział Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 ŚlUM w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca
  • 2/ Katedra i Oddział Kliniczny Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej w Zabrzu ŚlUM w Katowicach
  • 3/ Oddział Neurochirurgii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 ŚlUM w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca

Brodawczak odwrócony należy do grupy niezłośliwych nowotworów nosa i zatok przynosowych, który pomimo swojego łagodnego charakteru stanowi wyzwanie diagnostyczno-terapeutyczne. Ekspansja tego typu nowotworu do przedniego dołu czaszki bez przemiany złośliwej jest rzadko obserwowana. Rokowanie zależy od zajęcia przez naciek opony twardej oraz doszczętności zabiegu operacyjnego. Celem pracy jest opis dwóch chorych z brodawczakami odwróconymi z obustronnym zajęciem zatok czołowych, przedniego dołu czaszki i oczodołu, usuniętych w jednym przypadku poprzez dostęp przeztwarzowy i obustronną kraniotomię czołową, a w drugim z dostępu endoskopowego przy współpracy z neurochirurgiem.

Otorynolaryngologia tom 16. nr 2. czerwiecstrony: od 68do 75
pełna wersja