Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Artykuły oryginalne

« powrót
Binaural Masking Levels Difference u dzieci z zaburzeniami uczenia się na drodze językowej koreluje z rozumieniem mowy w szumie
Przemysław Śpiewak 1/, Jarosław Markowski 2/, Beata Śpiewak 1/
  • 1/ Hearing and Voice Services Audiofonika Bielsko-Biała, Poland
  • 2/ Department of Otolaryngology, Silesian Medical University, Katowice, Poland

Wprowadzenie.
W ostatnich latach do ośrodków audiologiczno- foniatrycznych trafia coraz więcej dzieci z zaburzeniami uczenia się wynikajacymi z zaburzeń rozwoju języka (Languagebased learning disability – LLD), które mogą zależeć od zaburzeń procesów ośrodkowego przetwarzania słuchowego. Binaural Masking Level Difference (BMLD) jest jednym ze słuchowych testów centralnych, którego wynik nie jest zależny od dojrzałości języka i mowy.

Cel pracy.
Celem pracy była ocena BMLD w grupach dzieci w wieku szkolnym z LLD w zależności od wyników audiometrii mowy w ciszy i w szumie.

Materiał i metody.
Bdaniami objęto 45 z LLD, które podzielono na trzy grupy. Grupa 1 – 13 dzieci z istotnie gorszymi wynikami rozumienia mowy w szumie w porównaniu z rozumieniem w ciszy. Grupa 2 – 17 dzieci z nieprawidłowym wynikiem rozumienia mowy w ciszy (stopień rozróżniania poniżej 70%). Grupa 3 – Dzieci z krzywymi artykulacyjnymi w ciszy i szumie o tej samej, normalnej lokalizacji. Wyniki uzyskane u dzieci z LLD porównano z grupą kontrolną 12 dzieci bez trudności w nauce i z prawidłowym słuchem.

Wyniki.
Dzieci z LLD i upośledzonym rozumieniem mowy w szumie (grupa 1) miały najgorsze wyniki testu BMLD. U dzieci z LLD i prawidłowym rozumieniem w szumie (grupa 3), jak również w grupie kontrolnej test BMLD nie wykazywał nieprawidłowości.

Wnioski.
Upośledzenie rozumienia w szumie u dzieci z LLD jest skorelowane z istotnie gorszymi wartościami testu BMLD.

Otorynolaryngologia tom 11. nr 2. czerwiecstrony: od 47do 52
pełna wersja