Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Artykuły kazuistyczne

« powrót
Zaburzenia równowagi i zawroty głowy jako objaw niedokrwienia mózgu u pacjentki z zagięciem kątowym tętnicy szyjnej wewnętrznej
Monika Woźniak 1/, Dagmara Zaborowska 2/, Karolina Dzaman 1/, Igor Anurin 2/, Ireneusz Kantor 1/
  • 1/ Klinika Otolaryngologiczna, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa
  • 2/ Zespół Oddziałów Otolaryngologii, Mazowiecki Szpital Bródnowski, Warszawa

Zaburzenia równowagi i zawroty głowy, ze względu na złożoną etiopatogenezę, stanowią skomplikowany i interdyscyplinarny
problem diagnostyczny i leczniczy. Często pojawiają się na skutek przejściowego lub utrwalonego niedokrwienia mózgu, do którego dochodzi w wyniku patologii naczyniowych. Oprócz nadciśnienia tętniczego i miażdżycy należą do nich również wrodzone i nabyte anomalie anatomiczne tętnic domózgowych. Jedną z nich jest zagięcie kątowe tętnicy zwane w nomenklaturze angielskiej kinkingiem.
W pracy opisano przypadek 57-letniej pacjentki przyjętej do Kliniki Otolaryngologii z powodu napadowych zawrotów głowy, nasilających się przy skrętnych ruchach głowy i szyi. W oparciu o przeprowadzone badania stwierdzono negatywny wynik manewrów diagnostycznych w kierunku łagodnych napadowych położeniowych zawrotów głowy (ang. benign paroxysmal positional vertigo, BPPV), brak cech uszkodzenia obwodowej części narządu przedsionkowego w badaniu wideonystagmograficznym (VNG) oraz współtowarzyszące dyskretne objawy przejściowego niedokrwienia mózgu, co ukierunkowało dalszy tok postępowania diagnostycznego i terapeutycznego.
Autorzy podkreślili konieczność wykluczania etiologii naczyniowej zarówno w układowych, jak i nieukładowych zawrotach głowy. Objawy te mogą być pierwszym symptomem zaburzeń przepływu w tętnicach domózgowych, a precyzyjne określenie miejsca i charakteru patologii naczyniowej daje możliwość skutecznego zapobiegania ciężkim uszkodzeniom mózgu.

Otorynolaryngologia tom 17. nr 4. grudzieństrony: od 193do 196
pełna wersja