Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Artykuły poglądowe

« powrót
Współczesna terapia autoimmunizacyjnej choroby ucha wewnętrznego
Waldemar Narożny 1/, Ivan Kocić 2/
  • 1/ Katedra i Klinika Otolaryngologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
  • 2/ Katedra i Zakład Farmakologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

Autorzy dokonali przeglądu najnowszego piśmiennictwa dotyczącego autoimmunizacyjnej choroby ucha wewnętrznego (AIED), przedstawiając m.in. epidemiologię, obraz kliniczny, współczesną diagnostykę laboratoryjną, sposoby rozpoznawania i leczenia tej choroby. Szczególną uwagę autorzy poświęcili wzrastającym możliwościom współczesnej terapii AIED, w tym m.in. wielokierunkowej farmakoterapii (sterydy, leki immunosupresyjne, blokery cytokin) oraz plazmaferezy.

Otorynolaryngologia tom 16. nr 1. marzecstrony: od 1do 8
pełna wersja