Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Archiwumtom 15. nr 4. grudzień

Artykuły poglądowe
  Leczenie alergicznego i infekcyjnego nieżytu nosa i zatok przynosowych w świetle konsensusów międzynarodowych
Mariola Śliwińska-Kowalska
streszczenie»
  Rola Staphylococcus aureus w nawracającym zapaleniu migdałków podniebiennych u pacjentów poddawanych tonsillektomii 1...7
Marta Katkowska, Katarzyna Garbacz, Józef Stromkowski
streszczenie»
Artykuły oryginalne
  Czy trening muzyczny polepsza wyniki testów wyższych funkcji słuchowych u dorosłych z prawidłowym słuchem? 1...8
Joanna Majak, Mariola Śliwińska-Kowalska
streszczenie» pełna wersja PDF
Artykuł kazuistyczny
  Zaburzenia w rozwoju języka u implantowanego dziecka z głęboką wadą słuchu – studium przypadku 1...6
Helena Liwo
streszczenie» pełna wersja PDF
  Nerwiak osłonkowy końca języka – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa 1...5
Olga Jurek, Zuzanna Gronkiewicz, Piotr Wójtowicz, Krystyna Filipowicz, Antoni Krzeski
streszczenie» pełna wersja PDF
Inne
  Toczeń nosa (Lupus vulgaris nasi) w polskim lekarskim piśmiennictwie w drugiej połowie dziewiętnastego i pierwszej połowie dwudziestego wieku 1...6
Andrzej Kierzek
streszczenie» pełna wersja PDF
  Sprawozdanie z European Rhinology Research Forum
Rafał Chmielewski
streszczenie» pełna wersja PDF