Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Artykuły oryginalne

« powrót
Ryzyko niewłaściwej interpretacji wyników testów przetwarzania słuchowego zestawianych z wartościami normatywnymi ustalonymi w językowo odrębnych populacjach
Marzena Walkowiak 1/, Joanna Majak 1/, Anna Wolniakowska 1/, Mariola Śliwińska-Kowalska 1/
  • 1/ Klinika Audiologii i Foniatrii Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi

Wprowadzenie. Diagnoza zaburzeń przetwarzania słuchowego jest trudna ze względu na brak wystandaryzowanych testów i procedur klinicznych. Obecnie w Polsce przeprowadzana jest ona w coraz większej liczbie ośrodków posługujących się  samodzielnie opracowanymi narzędziami klinicznymi lub komercyjnie dostępnymi opracowaniami testów dla populacji anglojęzycznej.
Cel pracy. Celem badań była weryfikacja norm testów oceniających wyższe funkcje słuchowe tj. Masking Level Difference (MLD), Dichotic Digit Test (DDT), Pitch Pattern Sequence (PPS) oraz Duration Pattern Sequence (DPS), wykorzystywanych w badaniach diagnostycznych przetwarzania słuchowego w populacji dzieci polskojęzycznych, ale opracowanych dla populacji dzieci anglojęzycznych.
Materiał i metody. Badaniami objęto 45 dzieci o prawidłowym rozwoju intelektualnym, w wieku 7 i 9 lat. U dzieci wykluczono obecność chorób otolaryngologicznych i neurologicznych. Oceniono poziom wyższych funkcji słuchowych przy użyciu testów MLD, DDT, PPS, DPS.
Wyniki. W grupie młodszej w teście DDT dla UP i w Teście PPS większość wyników mieściła się w zakresie norm. W testach MLD, DDT dla UL i DPS dla większości dzieci uzyskano wyniki poniżej norm dla dzieci anglojęzycznych. W grupie starszej wyniki DDT dla UP i DPS są równe lub wyższe od norm. W przypadkach testów MLD, DDT dla UL oraz PPS uzyskane wyniki są zdecydowanie niższe od wartości referencyjnych dla dzieci anglojęzycznych.
Wnioski. Część wyników uzyskanych w testach przez dzieci polskojęzyczne nie mieści się w zakresie wartości referencyjnych. Istnieje potrzeba opracowania odrębnych norm testu MLD, DDT, DPS oraz PPS dla dzieci polskojęzycznych.

Otorynolaryngologia tom 17. nr 4. grudzieństrony: od 186do 192
pełna wersja