Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Artykuły poglądowe

« powrót
Otolaryngolodzy – uczestnicy tajnego nauczania
Stanisław Chodynicki 1/
  • 1/ em. kierownik Kliniki Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

W Polsce w latach 1939-1944 prowadzono tajne nauczanie medycyny i farmacji w czternastu ośrodkach. Największym z nich była Warszawa.  Działały tu tajny Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Ziem Zachodnich, Szkoła Zawodowa doc. Jana Zaorskiego, a w getcie odpowiednikiem była szkoła doc. Juliana Zweibauma. Ponadto prof. Ludwik Hirszfeld organizował tutaj kursy dla lekarzy. Wszystkie placówki realizowały program uniwersytecki i ściśle ze sobą współpracowały.
Metodą pracy była kwerenda w archiwach UW, Żydowskiego Instytutu Historycznego IPN. Materiał stanowiły dokumenty i wspomnienia uczestników tajnego nauczania. Wykłady i ćwiczenia z otolaryngologii prowadzone były głównie w Szpitalu Dzieciątka Jezus - w dawnej Klinice Otolaryngologicznej i Szpitalu Ujazdowskim. W dydaktyce brało udział kilkunastu otolaryngologów. Nauczający wykazali się dużymi  miejętnościami zawodowymi, naukowymi, odwagą i poświęceniem, nieśli pomoc chorym i rannym podczas powstania. Dwóch lekarzy zginęło w
1944 r. Pozostali uczestnicy tajnego nauczania otolaryngologii po wojnie zostali kierownikami klinik, oddziałów otolaryngologicznych,
odbudowali zrujnowane szpitale.
Celem pracy jest przypomnienie i upamiętnienie otolaryngologów uczestniczących w tajnym nauczaniu w czasie II wojny światowej.

Otorynolaryngologia tom 17. nr 2. czerwiecstrony: od 57do 64
pełna wersja