Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Artykuły kazuistyczne

« powrót
Kraniotomia nadoczodołowa w leczeniu ropniaków podtwardówkowych podstawy czaszki pochodzenia zatokowego
Paweł Lemski 1/, Tomasz Szmuda 2/, Andrzej Skorek 1/, Tomasz Nowicki 3/, Jerzy Kuczkowski 1/, Paweł Słoniewski 2/
  • 1/ Klinika Otolaryngologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
  • 2/ Klinika Neurochirurgii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
  • 3/ II Zakład Radiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Zapalenie zatok przynosowych jest częstym problemem w praktyce otolaryngologicznej. W przypadku braku odpowiedniego leczenia może dojść do powikłań wewnątrzczaszkowych. Ropniak podtwardówkowy podstawy czaszki jest rzadkim i groźnym powikłaniem zapalenia zatok. Autorzy opisują przypadek 25-letniej chorej, będącej w połogu, leczonej interdyscyplinarnie z powodu ropniaka podtwardówkowego podstawy czaszki, do powstania którego doszło w przebiegu ostrego zapalenia zatok przynosowych. Odpowiednio przeprowadzona diagnostyka oraz wdrożone leczenie uchroniło pacjentkę przed trwałymi następstwami choroby. Chora wymagała zintegrowanego leczenia, które zakończyło się pomyślnie.

Otorynolaryngologia tom 17. nr 2. czerwiecstrony: od 89do 93
pełna wersja