Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Artykuły kazuistyczne

« powrót
Guz Potta u 3-letniego chłopca – opis przypadku
Paulina Adamczyk 1/, Beata Pucher 1/, Magdalena Prauzińska 1/, Michał Kotowski 1/, Jarosław Szydłowski 1/
  • 1/ Klinika Otolaryngologii Dziecięcej Katedry Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Guz Potta opisywany jest w literaturze jako ropień podokostnowy okolicy czołowej z towarzyszącym zapaleniem szpiku kości czołowej. Najczęściej występuje u młodych dorosłych.
Celem niniejszej pracy jest zwrócenie uwagi na tą rzadką jednostkę chorobową, której przebieg może być nietypowy, a opóźnienie w postawieniu diagnozy może, ze względu na częstość powikłań wewnątrzczaszkowych być fatalne w skutkach. Stan ten po raz pierwszy został opisany w 1789 roku przez sir Percivalla Pott’a, znanego angielskiego chirurga jako powikłanie urazu głowy. Jednakże większość przypadków guza Potta stanowią powikłania ostrego zapalenia zatok czołowych.
W niniejszej pracy przedstawiono przypadek 3-letniego chłopca z guzem Potta okolicy czołowej. W diagnostyce różnicowej wzięto pod uwagę między innymi oczodołowe powikłanie zapalenia zatok, ukąszenie przez owada, reakcję alergiczną. Ze względu na obecność powikłań wewnątrzczaszkowych pod postacią ropnia nadtwardówkowego chłopca przekazano celem dalszego leczenia do Kliniki Neurochirurgii Dziecięcej, gdzie miał miejsce drenaż ropnia. Po zabiegu stan chłopca był stabilny, a w kontrolnej tomografii komputerowej wykonanej niespełna
miesiąc po leczeniu operacyjnym nie uwidoczniono wcześniej opisywanych zmian.

Otorynolaryngologia tom 17. nr 2. czerwiecstrony: od 85do 88
pełna wersja