Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Aktualny numertom 16. nr 1. marzec

wersja pierwotna numeru - elektroniczna

Spis treści:

Artykuły poglądowe
  Współczesna terapia autoimmunizacyjnej choroby ucha wewnętrznego 1...8
Waldemar Narożny, Ivan Kocić
streszczenie» pełna wersjaPDF
Artykuły oryginalne
  Ocena ilościowa kompleksu remodelującego chromatynę typu SWI/SNF w przewlekłym zapaleniu zatok przynosowych – wyniki wstępne 13...18
Katarzyna Stańska, Mariola Zagor, Elżbieta Sarnowska, Natalia Rusetska, Małgorzata Tomaszewska, Janusz A. Siedlecki, Antoni Krzeski
streszczenie» pełna wersjaPDF
  Adaptacja i walidacja polskiej wersji językowej testów CVHI-10 oraz CVHI-10-P 19...25
Natalia Tuz-Hrycyna, Ewelina Sielska-Badurek
streszczenie» pełna wersjaPDF
  Poczucie stresu i niepełnosprawności głosu u pacjentów z dysfonią 26...32
Anna Cielecka, Ewelina Sielska-Badurek, Kazimierz Niemczyk
streszczenie» pełna wersjaPDF
  Stan narządu przedsionkowego u dzieci z zawrotami głowy niejasnego pochodzenia – pacjentów oddziału neurologii dziecięcej 33...39
Krystyna Orendorz-Frączkowska, Marzena Kubacka, Maciej Zając
streszczenie»
Inne
  Leczenie tocznia nosa (Lupus vulgaris nasi) w drugiej połowie dziewiętnastego i pierwszej połowie dwudziestego wieku 9...12
Andrzej Kierzek
streszczenie» pełna wersjaPDF