Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Otorynolaryngologia: Czasopisma

OTORYNOLARYNGOLOGIA – przegląd kliniczny

częstotliwość ukazywania się: kwartalnik

ISSN: 1643-658X

ISSN dla wersji elektronicznej: 2083-3326

język: polski, streszczenia w języku angielskim

MNiSW: 8 pkt, Index Copernicus Value 2016: 61.66 pkt (wartość znormalizowana wskaźnika ICV 2015 – 6.4 pkt)

Wydawane od 2002 roku
Wydawca: Oficyna Wydawnicza „Mediton”

Dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w latach 2012-2013, 2014-2015

 
 

Rejestrowane w bazach: Polska Bibliografia Lekarska GBL i Index Copernicus.

Czasopismo „Otorynolaryngologia - przegląd kliniczny" wydawane jest w modelu otwartego dostępu (open access).
Zasady wykorzystania artykułów w czasopiśmie „Otorynolaryngologia - przegląd kliniczny" określa licencja CC - BY - NC (Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska).
W przypadku udostępniania artykułów na innej stronie należy podać następujące informacje: autora/autorów, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, rocznik, wolumin, numer, zakres stron i nazwę licencji wraz z linkiem do jej opisu (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl).

Do publikacji w kwartalniku „Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny” przyjmowane są artykuły oryginalne oparte zarówno o wyniki badań klinicznych, jak i doświadczalnych, kazuistyczne i opracowania poglądowe dotyczące wszystkich aspektów następujących dziedzin naukowych: otorynolaryngologia, audiologia, foniatria, logopedia, neurologopedia i pokrewne.

 

 

Aktualności 25.10.2017

XV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pod patronatem czasopisma „Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny”

XV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pod patronatem czasopisma „Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny”

Uprzejmie informujemy, że XV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w połączeniu z X Konferencją Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego organizowana pod patronatem czasopisma „Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny” odbędzie się w Łodzi w dniach 27-28 września 2018r. Zapraszamy!

Komunikat dla Czytelników

Szanowni Czytelnicy!

W związku z brakiem uzyskania zgody współautorów na publikację pracy pt. "Jakość życia pacjentów z suchością błony śluzowej jamy ustnej" autorów: O. Kurnatowska, A. Toll, A.J. Kurnatowska, N. Lewkowicz z przykrością informujemy, że Redakcja czasopisma "Otorynolaryngologia - przegląd kliniczny" podjęła decyzję o jego wycofaniu (retrakcji) z numeru czerwcowego 2012 (tom 11. nr 2. str. 53-59).