Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Otorynolaryngologia: Czasopisma

OTORYNOLARYNGOLOGIA – przegląd kliniczny

częstotliwość ukazywania się: kwartalnik

ISSN: 1643-658X

ISSN dla wersji elektronicznej: 2083-3326

język: polski, streszczenia w języku angielskim

MNiSW: 8 pkt, Index Copernicus Value 2014: 62.89 pkt (wartość znormalizowana wskaźnika ICV 2014 – 6.4 pkt)

Wydawane od 2002 roku
Wydawca: Oficyna Wydawnicza „Mediton”

Dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w latach 2012-2013, 2014-2015

 
 

 

Prawa autorskie: Wszelkie prawa autorskie są zarezerwowane dla Oficyny Wydawniczej Mediton. Artykuły ani ich fragmenty nie mogą być kopiowane i rozpowszechniane w żadnej formie (tradycyjnej czy elektronicznej) bez uzyskania pisemnej zgody Wydawcy.

Rejestrowane w bazach: Polska Bibliografia Lekarska GBL i Index Copernicus

Zasady wykorzystania artykułów w czasopiśmie „Otorynolaryngologia - przegląd kliniczny" określa licencja CC - BY – ND (Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska – https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/). W przypadku udostępniania artykułów na innej stronie obowiązuje podanie następujących informacji: imię i nazwisko twórcy utworu lub innych podmiotów, których autorstwo należy uznać - o ile zostały podane, tytułu utworu, tytułu czasopisma, rocznika, tomu, numeru, zakresu stron, a także informację prawnoautorską, informację licencyjną, notę o wyłączeniu odpowiedzialności oraz odnośnik do utworu.

Do publikacji w kwartalniku „Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny” przyjmowane są artykuły oryginalne oparte zarówno o wyniki badań klinicznych, jak i doświadczalnych, kazuistyczne i opracowania poglądowe dotyczące wszystkich aspektów następujących dziedzin naukowych: otorynolaryngologia, audiologia, foniatria, logopedia, neurologopedia i pokrewne.

 

 

Aktualności 24.10.2016

XIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pod patronatem czasopisma „Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny”

XIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pod patronatem czasopisma „Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny”


Uprzejmie informujemy, że XIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w połączeniu z IX Konferencją Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego organizowana pod patronatem czasopisma „Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny” odbędzie się w Łodzi, w dniach 2-3 marca 2017r. w Teatrze im. S. Jaracza (ul. S. Jaracza 27). Zapraszamy!

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie www.laryngologia-lodz2017.pl

Komunikat dla Czytelników

Szanowni Czytelnicy!

W związku z brakiem uzyskania zgody współautorów na publikację pracy pt. "Jakość życia pacjentów z suchością błony śluzowej jamy ustnej" autorów: O. Kurnatowska, A. Toll, A.J. Kurnatowska, N. Lewkowicz z przykrością informujemy, że Redakcja czasopisma "Otorynolaryngologia - przegląd kliniczny" podjęła decyzję o jego wycofaniu (retrakcji) z numeru czerwcowego 2012 (tom 11. nr 2. str. 53-59).